QuickView® airHD - náhľadová kamera

Prezrite ihneď až 125 m potrubia.

  • Spätná kamera
  • Extrémny dosah
  • Bezpečná a rýchla kontrola kanalizácie
  • Laserové a optické meranie vzdialenosti
  • Precízne zaostrovanie a patent Haloptic®
  • Kompletne bezdrôtový systém

Prehľad všetkých funkcií

Chcem vedieť cenu Objednať predvedenie

Máte otázku? Opýtajte sa nás

Činnosti s QuickView® airHD:

- Prácu vykonáva aj jeden človek

- Pomocou rýchlej „Stop and Go“ metódy prejde veľké množstvo kanalizačnej siete a zaznamená jej stav podľa zvolených kritérií.

- Ihneď vidíte čo spôsobuje prepad vozovky a ako postupovať ďalej.

- V prípade naliehavých situácií rýchlo preverí stav napr. pri povodniach, po povodniach, vysokom prietoku a pod.

- Zistí stav rôznych priepustov, neprístupných výpustov.

- Kontrola šácht a stien nádrží.

- Rýchla kontrola potrubí pred začatím prác a po ich čistení a oprave.

- Rýchle zdokumentovanie situácie pre následné riešenie, prejednanie.

- Nahrávanie do miest, kde sa vykonáva prehliadka osobne.

- Ideálna na plošnú a rýchlu kontrolu stavu kanalizácie vo väčšom rozsahu.

- Rýchla kontrola správnosti napojenia prípojok.

- Výkonné svetlo.

QuickView® airHD - všetko jedným prístrojom 
Celý prístroj je efektívny v dimenziách potrubí od 175 mm - neobmedzene, podľa toho sa taktiež líši vzdialenosť, po ktorú sme schopní inšpekciu potrubia vykonať od 30 m až do spomenutých 122 m. Prístrojom tak môžeme prehliadnuť potrubia aj steny nádrží, šácht, a to bez akéhokoľvek dodatočného príslušenstva. Do veľkej škály potrubí pozeráme stále jedným prístrojom z jedného kufríku a z bezpečnej úrovne ulice.

 

QuickView súčasťou rozsiahlej štúdie Univ.Prof. DI Dr. Thomasa Ertla
Jeden zo záverov štúdie poukázal na rýchlosť kontroly kanalizácie pomocou týchto systémov, ako je QuickView® airHD a to na 2000 až 3000 m inšpekcie za jeden deň. Zároveň poukazuje na minimálne náklady na inšpekciu, a to 0,6 €/meter inšpekcie oproti 1 €/meter inšpekcie klasickou technikou pomocou kamerového vozu. Ďalej spomína použitie systému bez predošlého čistenia a možnosť nasadiť prístroj v neprístupných podmienkach bez nutnej dostupnosti automobilom.


Návratnosť investície je veľmi rýchla
Vzhľadom ku všestrannosti prístroja a veľmi nízkym nákladom za jeden meter inšpekcie (v SR asi 0,6 € so všetkými nákladmi) je návratnosť takejto investície veľmi výhodná. Keďže je táto metóda veľmi rýchla, ste schopní za minimálne náklady preskúmať veľké množstvo siete, ktorá bola na dané obdobie naplánovaná. Máte omnoho väčší prehľad investícií na údržbu, a ste schopní sa spoľahlivo rozhodnúť, ktoré nápravné činnosti je potrebné na mieste vykonať.

Bezpečnosť pracovníkov
V čo najväčšej miere zabezpečíte svojich zamestnancov. Inšpekciu vykonávate z úrovne ulice (terénu) a zamestnanci tak nemusia podstupovať nebezpečné dobrodružstvo priamo v kanalizácii a čakať, či im nezazvoní alarm detekcie nebezpečných plynov! Doprajte svojim zamestnancom bezpečie!

Karbónová tyč cca 2 kg:
9,14 m prepravná dĺžka 2,29 m
7,3 m prepravná dĺžka 2,24 m
4,88 m prepravná dĺžka 1,47 m

Technická špecifikácia

Spätná kamera

Extrémny dosah

Bezpečná a rýchla kontrola kanalizácie

Laserové a optické meranie vzdialenosti

Precízne zaostrovanie a patent Haloptic®

Kompletne bezdrôtový systémPôdne mikrofóny spoločnosti Gutermann

Švajčiarska firma Gutermann bola založená v roku 1948 pod názvom S. Gutermann Elektronische Apparate v Zürichu...

Ing. Ladislav Veselý | 17. 5. 2024

MTA PIPE-INSPECTOR®

Pokročilý monitoring stavu potrubia vrátane lokalizácie netesností. Rakúsky technologický guru, spoločnosť...

Pepa Pospíšil | 9. 5. 2024

Minulý týden na AMPERu a na Polygonu Radetonu

...udialo sa v Brne... Minulý týden byl pro nás v Radetonu opravdu nezapomenutelný 🌟. Na veletrhu Amper jsme...

Anna Rožňovcová | 26. 3. 2024

Zaujal vás tento produkt?

Ing. Peter Maňko

Kanalizácie