POMÁHAŤ: TOTO SLOVO JE NÁM BLÍZKE

Spojená škola internátna v Prievidzi poskytuje vzdelávanie deťom so zdravotným znevýhodnením - s mentálnym postihnutím rôzneho stupňa, a to v ročníkoch 1. až 9. V škole sú zriadené taktiež triedy pre deti s autistickým syndrómom ako aj prípravný ročník, kde sa zaraďujú 6-ročné deti, ktoré nie sú zrelé pre vstup do školy. Žiaci potrebovali tablety pre lepšiu efektivitu výučby do špeciálnej počítačovej učebne a my sme sa toho s radosťou chopili.

ROZDÁVAME RADOSŤ 

Nedávno sme dostali tip od nášho zákazníka, aby sme pomoc smerovali aj do Detského domova v Prievidzi. Oslovili sme preto pána riaditeľa Mgr. Smatanu a po spoločnej diskusii sme pre toto zariadenie zakúpili potrebné vybavenie ako kočík, nosič, chodítko a nezabudli sme ani na tie väčšie deti a doniesli im bicykle, kolobežky a pre potešenie lopty a bedminton :).

„JEDNOU Z NAJKRAJŠÍCH ODMIEN ŽIVOTA JE, ŽE NIKTO SA NEMÔŽE ÚPRIMNE SNAŽIŤ POMÔCŤ DRUHÉMU ČLOVEKU, ABY PRI TOM NEPOMOHOL SÁM SEBE.“ (RALPH WALDO EMERSON)

Tých, ktorí potrebujú podporiť, je naozaj veľa – ohrozené deti, hendikepovaní ľudia, nevyliečiteľne chorí, seniori… Podporili sme rôzne skupiny, organizácie a aj jednotlivcov. Či už ide o príspevok na rehabilitácie pre Janku z Topoľčian, ktorá trpí mozgovou obrnou alebo o novú polohovaciu posteľ, TV a práčku, ktorá zlepší kvalitu života obyvateľom v Dome sociálnych služieb v Jarabine. Ľahostajní nám nie sú ani pacienti a lekári v Bojnickej nemocnici, ktorej sme prispeli na kúpu nového CT prístroja. 

NIKTO NIE JE ZBYTOČNÝ NA SVETE, KTO UĽAHČUJE BREMENO NIEKOMU INÉMU." (CHARLES DICKENS)

Podporu nepotrebujú len deti. Náš kolega Michal obdržal žiadosť na darovanie prístrojov učiteľom a žiakom Strednej odbornej školy v Handlovej. Pre zlepšenie a zmodernizovanie výuky sme škole darovali lokátor značky Radiodetection a kliešťový ampérmeter. Študenti sa tak naučia pracovať so špičkovou lokalizačnou technikou a kto vie, možno z nich vyrastú noví pátrači :). 

POMÔŽTE NÁM POMÁHAŤ

Pomôcť prostredníctvom nás môžete aj vy! V klientskej zóne v sekcii Odmeny nájdete konkrétne projekty pomoci, ktoré môžete podporiť tým, že prispejete zo svojho bodového konta. My darované body premeníme na peniaze a zašleme ich potrebným.

Chceli by ste pomôcť niekomu inému? Píšte nám vaše odporúčania na skupiny, neziskovky, ľudí, inštitúcie, ktoré potrebujú pomoc a kde je istota, že pomoc padne na úrodnú pôdu a skutočne pomôže!

Pošlite nám váš návrh (letkova@radeton.sk).