Kontakt

Nezískavate produkt, získavate tím.

Fakturácia

  • IČO: 36344010
  • DIČ: 2021990575
  • IČDPH: SK2021990575
  •  
  • Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka 15619/R
  • Bankové spojenie:
    UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
  • IBAN: SK9711110000006625349015
  • BIC/SWIFT: UNCRSKBX

Odborníci na prístroje

Ing. Peter Maňko

Kanalizácie

Ing. Branislav Magdolen

Plynovody a vodovody

Marek Vida

Káble, NN + VN

Ing. Ladislav Veselý

Vodovody a kanalizácie


Servis a technická podpora

Peter Ferenčík

Servisný technik

Martin Vavro

Technická podpora


Administratíva a klientska podpora, marketing

Terézia Štefančíková

Objednávky a fakturácia, marketing