Typy markerov

Plyn

Žltý marker - 83,0 kHz

Univerzálne použitie

Fialový marker - 66,35 kHz

Voda

Modrý marker - 145,7 kHz

Telefón

Oranžový marker - 101,4 kHz

Kanalizácia

Zelený marker - 121,3 kHz

Káblová TV

Oranžovo-čierny marker - 77,0 kHz

Energetika

Červený marker - 169,8 kHz

ANALOGOVÉ RF MARKERY

Ponúkajú možnosť lacného a spoľahlivého označenia celých trás nemetalických vedení a všetkých významných bodov na nich. Je ale taktiež vhodným riešením aj v prípadoch, kde by bolo vhodné označenie významných strategických bodov aj na metalických sieťach, ktoré by sa klasickým líniovým trasovaním ťažko dohľadávali.

SMART RFID MARKERY

Smart marker sa počas výstavby či opravy umiesťuje pod zem, nad bod líniovej stavby, ktorú má označovať. Predprogramované sériové ID číslo zaisťuje presné, jasné a jednoznačné označenie každého významného bodu stavby. Následne je možné každý Smart Marker rýchlo a jednoducho vyhľadať pomocou lokátora SML.