Život v Radetone

Technologické spustenie polygónu

To bola akcia, ktorou sme chceli poďakovať našim partnerom, ktorí tento projekt podporili.

14. 12. 2023 |

Cítime vďaku za to, že mali odvahu a chuť pustiť sa do tejto svetovo unikátnej stavby, ktorá má pomáhať všetkým správcom inžinierskych sietí a ich dodávateľom. Ktorá má chrániť životy, chrániť skúsenosti, zachovávať ich pre ďalšie generácie. Zároveň je aj najkomplexnejším ihriskom, aj laboratóriom, takže má za cieľ vytvárať aj nové poznanie a to potom zdieľať.

Viac o polygóne v tomto videu: Prezentace polygonu 2023

Sme veľmi radi, že do českej centrály v Brne prišlo cez 30 ľudí a že táto nová komunita je taká početná. Je to dôkaz, že polygón nie je blbosť, dáva zmysel a je naozaj užitočný, a že podobnú víziu má toľko ďalších firiem v odbore.

Českí kolegovia spolu s partnermi polygonu prestrihli pásku, ukázali všetko, čo polygón technologicky dokáže a následne spolu absolvovali exkurziu v technickom múzeu, kde akcia pokračovala. Zaujímavosťou bola expozícia Tesla, kde bola možnosť vidieť staré spotrebiče a zaspomínať si. Nechýbala ani navšteva Mikuláša, ktorý sa pripojil s poďakovaním za úžasnú podporu.

Ešte raz za všetkých ľudí v Radetone - ĎAKUJEME!