Život v Radetone

12. ročník bienálnej konferencie odpadových vôd

V dňoch od 19.-21. októbra sa účastníme 12. bienálnej konferencie odpadových vôd, ktorá sa koná v Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách.

19. 10. 2022 |

Hlavným cieľom konferencie je prezentácia najnovších informácií, výskumných poznatkov a prevádzkových skúseností z oblastí ako : 

- aktuálne legislatívne a normotvorné aktivity v oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd

- integrovaný prístup k ochrane recipientov

- zachytávanie a odvádzanie odpadových vôd

- navrhovanie, dimenzovanie a posudzovanie stokových sietí 

- biologické spôsoby čistenia odpadových vôd (aeróbne a anaeróbne procesy, aktivácia, biofilmové reaktory, dosadzovacie nádrže a pod.)

- čistenie priemyselných odpadových vôd a mnoho ďalšieho