Život v Radetone

PF 2024

Naše tradične netradičné PF pre ďalší rok... Zase polygón? Možno. Ale posolstvo zostáva rovnaké – keď budeme hľadať cesty, ako sa spájať a pomáhať si, bude sa nám všetkým žiť lepšie.

2. 1. 2024 |