Systém vizualizácie úniku plynu. Najefektívnejší spôsob inšpekcie plynárenských sústav.

  • Plošná inšpekcia viditeľných sústav potrubí
  • Detekcia únikov plynu na diaľku
  • Zobrazenie plynového mraku na displeji
  • Na prevádzku prístroja nutný počítač

Prehľad všetkých funkcií

Chcem vedieť cenu Objednať predvedenie

Máte otázku? Opýtajte sa nás

Otázka bezpečnosti plynárenských komplexov je do vysokej miery závislá na tesnosti sústavy. Neodhalené úniky plynu vytvárajú veľké nebezpečenstvo. Nielenže unikajúci metám sa môže zmiešať s okolitým vzduchom a vytvoriť tak výbušnú zmes, ale je to taktiež skleníkový plyn 22-krát silnejší ako oxid uhličitý. Preto je rozhodujúce aby boli tieto úniky rýchlo odhalené na zaistenie bezpečnej prevádzky.

Systém GasCam je schopný diagnostikovať plyny v ovzduší v reálnom čase a interpretovať ich užívateľovi pomocou videa. GasCam môže byť vzdialený až 200 metrov od meraného objektu. Veľkou výhodou tohoto nového systému je možnosť preventívnej detekcie, kde sa za pomoci video záberu dá s istotou určiť, či z objektu plyn uniká, prípadne sa dá presne odhaliť miesto úniku.

Výstupom z GasCam je video sekvencia, ktorá je prevrstvená umelými farbami reprezentujúcimi plynový mrak. 

Pomocou systému GasCam je možné vykonať inšpekciu veľkých plôch a zároveň interpretovať a dokumentovať výsledky meraní počas niekoľko hodín.

Nový systém je založený na fokálne rovnom poli. Špeciálne rozloženie svetlocitlivých detektorov umožňuje rozlíšiť emisie metánu v infračervenom spektre. Jadro GasCam meria tok fotónov vlnovej dĺžky metánu pri teplote -215ºC. Výkonný notebook vyhodnocuje dáta a vytvára umelý obraz, ktorý je navrstvený na skutočný obraz. Tak je možné ihneď opticky identifikovať zdroj úniku.

Dva Li-Ion akumulátory zaručujú 6 hodinovú prevádzku.

Funkčné testy prvých prenosných prototypov preukázali, že ciele, stanovené na začiatku vývoja boli plne dosiahnuté. Teraz sa pristúpilo k sériovej výrobe.

Technická špecifikácia

Plošná inšpekcia viditeľných sústav potrubí

Detekcia únikov plynu na diaľku

200 m

Zobrazenie plynového mraku na displeji

Na prevádzku prístroja nutný počítač

Možnosť archivácie dát v PC a tlač protokolov

Fotogaléria


ČR - AMPER 2021

16. 3. 2021
až 16. 3. 2021

AQUA 2020

29. 9. 2020
až 1. 10. 2020

Kúpeľňa už nevlhne alebo RDC mini v praxi

Inšpekčné kamery RDC ste si veľmi obľúbili, či už vo verzii Mini alebo Maxi. Ich využitie je naozaj široké,...

Lukáš Zelenický | 8. 7. 2020

Náhľadová kamera QuickView - kamarátka do šachty

Šachtová náhľadová kamera QuickView pomáha v ďalšom odvetví! Firma PATOK, ktorá sa okrem iného zaoberá aj...

Jakub Ulbrich | 17. 4. 2020

Keď svoju prácu milujete

Našou profesiou žijeme, a preto sú nám blízke príbehy ľudí, ktorí svoju prácu tiež milujú. Prečítajte si...

Monika Pečarová | 27. 3. 2020

Zaujal vás tento produkt?

Lukáš Zelenický