Systém vizualizácie úniku plynu. Najefektívnejší spôsob inšpekcie plynárenských sústav.

  • Plošná inšpekcia viditeľných sústav potrubí
  • Detekcia únikov plynu na diaľku
  • Zobrazenie plynového mraku na displeji
  • Na prevádzku prístroja nutný počítač

Prehľad všetkých funkcií

Chcem vedieť cenu Objednať predvedenie

Máte otázku? Opýtajte sa nás

Otázka bezpečnosti plynárenských komplexov je do vysokej miery závislá na tesnosti sústavy. Neodhalené úniky plynu vytvárajú veľké nebezpečenstvo. Nielenže unikajúci metám sa môže zmiešať s okolitým vzduchom a vytvoriť tak výbušnú zmes, ale je to taktiež skleníkový plyn 22-krát silnejší ako oxid uhličitý. Preto je rozhodujúce aby boli tieto úniky rýchlo odhalené na zaistenie bezpečnej prevádzky.

Systém GasCam je schopný diagnostikovať plyny v ovzduší v reálnom čase a interpretovať ich užívateľovi pomocou videa. GasCam môže byť vzdialený až 200 metrov od meraného objektu. Veľkou výhodou tohoto nového systému je možnosť preventívnej detekcie, kde sa za pomoci video záberu dá s istotou určiť, či z objektu plyn uniká, prípadne sa dá presne odhaliť miesto úniku.

Výstupom z GasCam je video sekvencia, ktorá je prevrstvená umelými farbami reprezentujúcimi plynový mrak. 

Pomocou systému GasCam je možné vykonať inšpekciu veľkých plôch a zároveň interpretovať a dokumentovať výsledky meraní počas niekoľko hodín.

Nový systém je založený na fokálne rovnom poli. Špeciálne rozloženie svetlocitlivých detektorov umožňuje rozlíšiť emisie metánu v infračervenom spektre. Jadro GasCam meria tok fotónov vlnovej dĺžky metánu pri teplote -215ºC. Výkonný notebook vyhodnocuje dáta a vytvára umelý obraz, ktorý je navrstvený na skutočný obraz. Tak je možné ihneď opticky identifikovať zdroj úniku.

Dva Li-Ion akumulátory zaručujú 6 hodinovú prevádzku.

Funkčné testy prvých prenosných prototypov preukázali, že ciele, stanovené na začiatku vývoja boli plne dosiahnuté. Teraz sa pristúpilo k sériovej výrobe.

Technická špecifikácia

Plošná inšpekcia viditeľných sústav potrubí

Detekcia únikov plynu na diaľku

200 m

Zobrazenie plynového mraku na displeji

Na prevádzku prístroja nutný počítač

Možnosť archivácie dát v PC a tlač protokolov

Fotogaléria


ČR - AMPER 2021

17. 5. 2022
až 22. 5. 2022

Akustický lokátor plastových plynovodných potrubí GAS TRACKER 2

Konečne "poriadny macher" na plastové potrubia. Dosah až 300 m. Presnosť v rámci cm. Čoskoro i pre vodárov!

Ing. Peter Maňko | 19. 5. 2021

Reflektometer CS90

"Impulzák" strednej triedy s 1ns šírkou impulzu a českým menu. Ďalší prírastok do nášho portfólia...

Ing. Peter Maňko | 13. 5. 2021

Našlapaný prenosný ultrazvukový prietokomer

Lokalizácia porúch pomocou merania nočných minimálnych prietokov • Kontrola čerpadiel • Analýza spotrebísk...

Mgr. Marián Zelenický | 11. 5. 2021

Zaujal vás tento produkt?

Lukáš Zelenický

Plynovody a kanalizácie