Bezdrôtový akustický systém snímačov šumu na plošný prieskum vodovodnej siete.

  • Bezdrôtová komunikácia
  • Preventívny prieskum výskytu poruchy
  • Zaznamenanie poruchy pod hranicou počuteľnosti
  • Možnosť archivácie dát

Prehľad všetkých funkcií

Chcem vedieť cenu Objednať predvedenie

Máte otázku? Opýtajte sa nás

Phocus3 je pokročilý akustický systém, ktorý sa skladá z ľubovoľného počtu senzorov. Vďaka bezdrôtovej komunikácii je možné používať snímače spôsobom "lift and shift", tzn. osadiť, namerať dáta a presunúť do inej oblasti, alebo permanentne osadiť a zbierať dáta. Úlohou systému Phocus3 je odhaliť prítomnosť všetkých únikov v oblasti osadenia. Výrazne tak uľahčí prácu korelátoru či pôdnemu mikrofónu, ktorý má za úlohu dohľadať únik presne napr. na 2 km dlhý úsek, kde je podozrenie na únik vody stačí cez noc osadiť 10 snímačov Phocus3 a druhý deň je hneď jasné, kde tento únik (prípadne viac únikov) je. Výrazne tak skracuje dobu presného dohľadania poruchy. Táto metóda plne nahrádza nočné odposluchy siete, kedy poskytuje oveľa väčšiu spoľahlivosť a pohodlnosť. Systém Phocus3 je ideálnym nástrojom na preventívne vyhľadávanie, kedy funguje aj na sieťach na ktorých nie sú prietoky kvalitne monitorované. Jeho každodenné nasadzovanie na sieť prináša prevádzkovateľovi odhaľovanie aj takých únikov, o ktorých nemal tušenie. Vyznačuje sa nízkymi investičnými nákladmi, rapídnou ekonomickou návratnosťou, veľmi ľahkou obsluhou a vysokou spoľahlivosťou. Preto je vhodný ako pre veľké vodárenské spoločnosti, tak aj pre menších prevádzkovateľov a obce, ktoré si svoj vodovod prevádzkujú sami. Na permanentnú inštaláciu je navrhnutý model Phocus3m. Každý snímač automaticky odosiela dáta na server vďaka zabudovanej SIM karte. Výsledky meraní sú k dispozícii v aplikácii PrimeWeb z ľubovoľného miesta pomocou internetového prehliadača. PrimeWeb dokáže zbierať dáta aj z iných zariadení napr. Xilog+. Tým pádom má užívateľ na jednom mieste informácie nielen o poruchách, ale aj o prietoku a tlaku v jednotlivých okrskoch.

Technická špecifikácia

Bezdrôtová komunikácia

Infračervené alebo rádiové rozhranie.

Preventívny prieskum výskytu poruchy

Zaznamenanie poruchy pod hranicou počuteľnosti

Možnosť archivácie dátPôdne mikrofóny spoločnosti Gutermann

Švajčiarska firma Gutermann bola založená v roku 1948 pod názvom S. Gutermann Elektronische Apparate v Zürichu...

Ing. Ladislav Veselý | 17. 5. 2024

MTA PIPE-INSPECTOR®

Pokročilý monitoring stavu potrubia vrátane lokalizácie netesností. Rakúsky technologický guru, spoločnosť...

Pepa Pospíšil | 9. 5. 2024

Minulý týden na AMPERu a na Polygonu Radetonu

...udialo sa v Brne... Minulý týden byl pro nás v Radetonu opravdu nezapomenutelný 🌟. Na veletrhu Amper jsme...

Anna Rožňovcová | 26. 3. 2024

Zaujal vás tento produkt?

Ing. Ladislav Veselý

Vodovody a kanalizácie

Ing. Branislav Magdolen

Plynovody a vodovody