Bezdrôtový akustický systém snímačov šumu na plošný prieskum vodovodnej siete.

  • Bezdrôtová komunikácia
  • Preventívny prieskum výskytu poruchy
  • Zaznamenanie poruchy pod hranicou počuteľnosti
  • Možnosť archivácie dát

Prehľad všetkých funkcií

Chcem vedieť cenu Objednať predvedenie

Máte otázku? Opýtajte sa nás

Phocus3 je pokročilý akustický systém, ktorý sa skladá z ľubovoľného počtu senzorov. Vďaka bezdrôtovej komunikácii je možné používať snímače spôsobom "lift and shift", tzn. osadiť, namerať dáta a presunúť do inej oblasti, alebo permanentne osadiť a zbierať dáta. Úlohou systému Phocus3 je odhaliť prítomnosť všetkých únikov v oblasti osadenia. Výrazne tak uľahčí prácu korelátoru či pôdnemu mikrofónu, ktorý má za úlohu dohľadať únik presne napr. na 2 km dlhý úsek, kde je podozrenie na únik vody stačí cez noc osadiť 10 snímačov Phocus3 a druhý deň je hneď jasné, kde tento únik (prípadne viac únikov) je. Výrazne tak skracuje dobu presného dohľadania poruchy. Táto metóda plne nahrádza nočné odposluchy siete, kedy poskytuje oveľa väčšiu spoľahlivosť a pohodlnosť. Systém Phocus3 je ideálnym nástrojom na preventívne vyhľadávanie, kedy funguje aj na sieťach na ktorých nie sú prietoky kvalitne monitorované. Jeho každodenné nasadzovanie na sieť prináša prevádzkovateľovi odhaľovanie aj takých únikov, o ktorých nemal tušenie. Vyznačuje sa nízkymi investičnými nákladmi, rapídnou ekonomickou návratnosťou, veľmi ľahkou obsluhou a vysokou spoľahlivosťou. Preto je vhodný ako pre veľké vodárenské spoločnosti, tak aj pre menších prevádzkovateľov a obce, ktoré si svoj vodovod prevádzkujú sami. Na permanentnú inštaláciu je navrhnutý model Phocus3m. Každý snímač automaticky odosiela dáta na server vďaka zabudovanej SIM karte. Výsledky meraní sú k dispozícii v aplikácii PrimeWeb z ľubovoľného miesta pomocou internetového prehliadača. PrimeWeb dokáže zbierať dáta aj z iných zariadení napr. Xilog+. Tým pádom má užívateľ na jednom mieste informácie nielen o poruchách, ale aj o prietoku a tlaku v jednotlivých okrskoch.

Technická špecifikácia

Bezdrôtová komunikácia

Infračervené alebo rádiové rozhranie.

Preventívny prieskum výskytu poruchy

Zaznamenanie poruchy pod hranicou počuteľnosti

Možnosť archivácie dátAQUA 2022

14. 6. 2022
až 15. 6. 2022

Veľtrh IFAT 2022

31. 5. 2022
až 2. 6. 2022

Satelitné technológie obstáli na jednotku

Už takmer dva roky české vodárne využívajú satelitné technológie na vyhľadávanie únikov vody.

Ing. Ladislav Veselý | 31. 12. 2021

RD8200 / RD7200

Najpokročilejšie a najdokonalejšie rady lokátorov - profesionálna voľba v oblasti prevencie škôd.

Ing. Peter Maňko | 30. 12. 2021

Mgr. Marián Zelenický | 8. 12. 2021

Zaujal vás tento produkt?

Ing. Ladislav Veselý

Vodovody a kanalizácie

Mgr. Marián Zelenický

Vodovody a kanalizácie