Virtuálny geografický informačný systém vGIS

  • Zobrazenie GIS máp v teréne
  • Úprava a spresnenie polohy sietí
  • Zachytenie 3D modelu výkopu
  • Vytváranie poznámok v teréne
  • Aplikácia vSITE

Prehľad všetkých funkcií

Chcem vedieť cenu Objednať predvedenie

Máte otázku? Opýtajte sa nás

Využitie technológie vGIS sa v poslednej dobe značne rozšírilo, najmä v oblasti infraštruktúry a verejných služieb. Táto technológia umožňuje rýchlejšiu identifikáciu problémov a následne rýchlejšiu reakciu na ne.

Jedným z kľúčových prvkov vGIS je interaktivita. Používatelia môžu prechádzať virtuálnou krajinou a zobrazovať rôzne vrstvy dát, ako sú napríklad výškové mapy, hydrologické údaje, alebo dokonca aj informácie o zdrojoch energie. Vďaka tomu je možné lepšie porozumieť, ako geografické faktory ovplyvňujú rôzne procesy a rozhodovanie.

 

Ako funguje vGIS?

Vaše GIS/BIM podklady sa nahrajú do aplikácie, pridelíte oprávnenie vašim pracovníkom na úpravu či zobrazenie máp a idete do akcie. Jednoducho si zobrazíte informácie o konkrétnom mieste alebo sieti a v prípade potreby sa pozriete pod zem. Môžete si tiež premietnuť situáciu, ako vyzerala v čase výkopu – vďaka tomu lepšie pochopíte situáciu pod zemou a jednoducho určíte najrizikovejšie miesta.

 

Čo vGIS dokáže?

Medzi kľúčové funkcie patria:

- úprava a spresnenie polohy sietí. Zistili ste, že sa vaše mapové podklady líšia od reality? Pár kliknutí a polohu vašej siete upravíte podľa reality.

- zobrazenie najdôležitejších informácií o konkrétnej sieti.

- zhotovenie poznámok z terénu, ktoré umiestnite cez virtuálnu realitu do miesta, kde sa nachádzate. Fotku alebo krátke video s poznámkou nahráte do aplikácie a tá tam zostane po dobu, kým problém vyriešite, napr. označíte miesto úniku alebo poruchy na kábli.

- autorizovanie a spravovanie zmeny polôh sietí, poznámok alebo používateľov pomocou rozhrania na displeji, kde máte všetky vaše siete na prehľadné zobrazenie.

 

Aplikácia vGIS dokáže zobrazovať aj BIM dáta, tzv. informačný model budovy. Jedná sa o digitálny model práve vznikajúce budovy, inžinierskej siete alebo inej pozemnej stavby. Pomocou zobrazenia tohto modelu ste schopný premietnuť si procesy návrhu či výstavby kdekoľvek. Nemusíte sa teda fyzicky na mieste stavby nachádzať. Jednoduchá výmena dát zrýchľuje a zefektívňuje celý projekt.

 

Aké vybavenie potrebujete?

vGIS je vyvinutý tak, aby fungoval na mobilných zariadeniach, ako sú smartfóny a tablety, čo znamená, že používatelia môžu mať prístup k týmto dátam kdekoľvek a kedykoľvek. To umožňuje vývojárom a špecialistom na GIS využiť túto technológiu na zlepšenie presnosti dát a rýchlosti prístupu k nim.

Ako je to s pripojením?

Je potrebné internetové pripojenie pre zobrazenie sietí. Možno však fungovať aj v miestach, kde je signál slabý alebo vypadáva pomocou ručnej kalibrácie prístroja s okolím.

 

Máte záujem dozvedieť sa viac a vyskúšať si rozšírenú realitu v teréne?

Ing. Ladislav Veselý - 0905 587 965 - vesely@radeton.sk

Kľúčové funkcie

Zobrazenie GIS máp v teréne

Úprava a spresnenie polohy sietí

Na pár kliknutí upravíte polohu podľa reality.

Zachytenie 3D modelu výkopu

Spätne je možné zobraziť a pochopiť, ako bola situácia riešená pôvodne.

Vytváranie poznámok v teréne

Do aplikácie je možné nahrať fotku alebo video s poznámkou o situácii, ktorá tam zostane do doby, kým všetko vyriešite.

Aplikácia vSITE

V kancelárii si zobrazíte všetky informácie z terénu a môžete tiež zadávať úlohy používateľom alebo označovať kritické miesta v teréne.

Univerzálnosť

Aplikácia funguje na väčšine mobilných telefónov a tabletov, v operačných systémoch Android a iOS.


Pôdne mikrofóny spoločnosti Gutermann

Švajčiarska firma Gutermann bola založená v roku 1948 pod názvom S. Gutermann Elektronische Apparate v Zürichu...

Ing. Ladislav Veselý | 17. 5. 2024

MTA PIPE-INSPECTOR®

Pokročilý monitoring stavu potrubia vrátane lokalizácie netesností. Rakúsky technologický guru, spoločnosť...

Pepa Pospíšil | 9. 5. 2024

Minulý týden na AMPERu a na Polygonu Radetonu

...udialo sa v Brne... Minulý týden byl pro nás v Radetonu opravdu nezapomenutelný 🌟. Na veletrhu Amper jsme...

Anna Rožňovcová | 26. 3. 2024

Zaujal vás tento produkt?

Ing. Ladislav Veselý

Vodovody a kanalizácie