Jednoduchý, rýchly a plne automatický prístroj na rozlíšenie zemného plynu a bioplynu.

  • Potrebná koncentrácia vzorky min. 0,1 % OBJ.
  • Zbieranie vzoriek plynu na povrchu zeme
  • Zbieranie vzoriek plynu vo vrtoch
  • Doba potrebná na analýzu - cca 5 min.

Prehľad všetkých funkcií

Chcem vedieť cenu Objednať predvedenie

Máte otázku? Opýtajte sa nás

Robustný prístroj SAFE EthanTest do vonkajších podmienok automaticky vykoná analýzu etánu vo vzorke plynu.

V teréne existujú miesta, odkiaľ permanentne uniká plyn. Preto je nutné pri lokalizácii takéhoto miesta najprv vykonať analýzu, či sa jedná o zemný plyn alebo bioplyn (fermentačné, bahenné plyny).

Rozlíšiť tieto dva plyny pomáha etán (C2H6). Ten je prítomný iba v zemnom plyne, a preto môže slúžiť ako jasný indikátor, že sa nejedná o bioplyn. EthanTest disponuje chromatografickou separátnou komorou, v ktorej je vzorka plynu rozložená na jednotlivé zložky. Tieto zložky potom zachytáva senzor, najskôr najmenšie molekuly metánu, potom nasleduje etán - ak je prítomný vo vzorke. Táto technológia je na trhu už dlhšiu dobu, avšak jej aplikácia v praxi bola veľmi ťažká a vyžadovala skúsenú obsluhu, aby mohol byť vyslovené jasné stanovisko. Tomu je teraz koniec.

Hlavným zámerom pri vývoji EthanTestu bolo vytvoriť produkt, ktorý spoľahlivo určí prítomnosť etánu bez akýchkoľvek nárokov na obsluhu. Užívateľ nemusí miešať rôzne vzorky plynu s rôznymi koncentráciami, ani vyhodnocovať a interpretovať výsledky meraní. Prístroj urobí všetko sám. Dokonca aj nepresnosti vzniknuté vplyvom teplotných rozdielov sú eliminované temperovaním chromatografického stĺpca.

Technická špecifikácia

Potrebná koncentrácia vzorky min. 0,1 % OBJ.

Zbieranie vzoriek plynu na povrchu zeme

Zbieranie vzoriek plynu vo vrtoch

Doba potrebná na analýzu - cca 5 min.

Záznam meraných hodnôt do pamäte prístroja

Možnosť archivácie dát v PC a tlač protokolov

Menu prístroja v slovenskom jazyku

Fotogaléria


Príslušenstvo

Nabíjací zdroj 230 V Kód: ES202002
Sada 10 náhradných hydrofóbnych filtrov 1µm Kód: ES271112
Sada 25 náhradných prachových filtrov 8 x 15 mm Kód: ES271111
Auto-nabíjačka 12 V Kód: ES202003
Sonda do vrtov (krátka) s krokovou sondou a malou rukoväťou Kód: ES232092
Rolka termopapiera 58 mm pre minitlačiareň Kód: ES265082
Prepájacia hadička pre SAFE EthanTest Kód: ES481003
Vrecko s pumpovacím balónikom na odber vzorky plynu Kód: ES481004
Vrecko na odber vzorky plynu Kód: ES481005
Softvér PC1 pre HMG s Infračítačkou dát, USB káblom a držiakom Kód: ES262006
Softvér PC1 pre HMG Kód: ES262007
Infračítačka dát s USB káblom Kód: ES212018
Regulátor pre testovací plyny 12 Bar 35 l/h Kód: ES331020
Testovací plyn 1 % Vol. CH4, 50 ppm C2H6 (1 L, 12 Bar) Kód: ES372003
Testovací plyn 100 % Vol. Metán (1 L, 12 Bar) Kód: ES372009
Kryt hlavy prístroja s rýchlospojkou Kód: ES275042


Pôdne mikrofóny spoločnosti Gutermann

Švajčiarska firma Gutermann bola založená v roku 1948 pod názvom S. Gutermann Elektronische Apparate v Zürichu...

Ing. Ladislav Veselý | 17. 5. 2024

MTA PIPE-INSPECTOR®

Pokročilý monitoring stavu potrubia vrátane lokalizácie netesností. Rakúsky technologický guru, spoločnosť...

Pepa Pospíšil | 9. 5. 2024

Minulý týden na AMPERu a na Polygonu Radetonu

...udialo sa v Brne... Minulý týden byl pro nás v Radetonu opravdu nezapomenutelný 🌟. Na veletrhu Amper jsme...

Anna Rožňovcová | 26. 3. 2024

Zaujal vás tento produkt?

Ing. Branislav Magdolen

Plynovody a vodovody