ODOR on-line je stacionárny chromatografický analyzátor odorantu určený na permanentné automatické meranie odorantu v plyne s odosielaním na dispečing. Chromatografia je najpresnejšou metódou na analýzu odorantu.

  • Chromatograf
  • Určený na permanentnú analýzu
  • Možnosť archivácie dát v PC a tlač protokolov
  • On-line prenos dát na dispečing

Prehľad všetkých funkcií

Chcem vedieť cenu Objednať predvedenie

Máte otázku? Opýtajte sa nás

Bezobslužná prevádzka a automatické odosielanie nameraných dát na dispečing.
Nízke náklady na údržbu, 1–2 ročná perióda kontrol s doplnením prevádzkovej kvapaliny.
Možnosť manuálnej analýzy prinesenej vzorky plynu, prípadne mobilné prevedenie.
Kombinácia dvoch analyzátorov meria jednotlivé zložky odorantu, ale aj celkovú síru COS.
Typická životnosť prístroja je viac ako 20 rokov.

ODOR on-line žije svojim vlastným životom. Ide o stacionárny analyzátor odorantu určený na permanentnú prevádzku. Podľa nastaveného programu si riadi pravidelný odber vzoriek z plynového rozvodu. Tie podrobuje analýze a výsledky ukladá do pamäte pripojeného počítača alebo odosiela na dispečing. ODOR on-line meria na chromatografickom princípe, ktorý najprv rozloží analyzovanú vzorku plynu na jednotlivé zložky a potom zmeria hodnotu každej zložky zvlášť. Je to tá najpresnejšia metóda merania koncentrácie odorantu s podrobnou informáciou o jeho zložení. Princíp merania znie zložito, ale verte, že vo vnútri je riešenie neuveriteľne jednoduché a stabilné. Aj vďaka tomu prístroj nevyžaduje žiadnu zložitú či nákladnú údržbu. ODOR on-line - to je investícia do presnosti a stability na desiatky rokov.

Technická špecifikácia

Chromatograf

Určený na permanentnú analýzu

Možnosť archivácie dát v PC a tlač protokolov

On-line prenos dát na dispečing

Senzory a rozsah

THT - 0,1 až 100 mg/m3
TBM - 0,1 až 100 mg/m3
H₂S - 0,1 až 100 mg/m3

Neohraničená životnosť senzorov

Tlak privedeného plynu

2 až 100 kPa

Čistiace médium

Vzduch alebo dusík

Prenos informácií

3× 0-20 mA, 4-20 mA prúdový výstup
3× digitálny výstup
1× digitálny vstup na vzdialený štart prístroja
1× prídavný digitálny vstup na hlásenie porúch

Ovládanie/nastavenie

Pripojený PC/tablet

Napájanie

12 V DC, 110/120 V AC, 230/240 V AC

Krytie

IP51

Pracovná teplota

10 až 35 °CPôdne mikrofóny spoločnosti Gutermann

Švajčiarska firma Gutermann bola založená v roku 1948 pod názvom S. Gutermann Elektronische Apparate v Zürichu...

Ing. Ladislav Veselý | 17. 5. 2024

MTA PIPE-INSPECTOR®

Pokročilý monitoring stavu potrubia vrátane lokalizácie netesností. Rakúsky technologický guru, spoločnosť...

Pepa Pospíšil | 9. 5. 2024

Minulý týden na AMPERu a na Polygonu Radetonu

...udialo sa v Brne... Minulý týden byl pro nás v Radetonu opravdu nezapomenutelný 🌟. Na veletrhu Amper jsme...

Anna Rožňovcová | 26. 3. 2024

Zaujal vás tento produkt?

Ing. Branislav Magdolen

Plynovody a vodovody