Stacionárny analyzátor na automatické meranie a vyhodnocovanie koncentrácie odorantu v plyne

  • Chromatograf
  • Určený na permanentnú analýzu
  • Možnosť archivácie dát v PC a tlač protokolov
  • On-line prenos dát na dispečing

Prehľad všetkých funkcií

Chcem vedieť cenu Objednať predvedenie

Máte otázku? Opýtajte sa nás

Odor on-line z produkcie nemeckej firmy AXEL SEMRAU je určený na permanentné sledovanie koncentrácie odorantu v plynovej sústave.

Kontrola stavu odorantu v distribučnej sieti je veľmi dôležitá. Koncentrácia v plyne nesmie byť ani nízka (aby odorant dostatočne upozorňoval na únik plynu), ani vysoká (aby odorant zbytočne nezamoril miestnosť, napr. pred zapálením plynového sporáku). Na dlhých trasách dochádza tiež k stratám odorantu a existujú aj miesta, kde potrubie odorant absorbuje (najčastejšie nové plastové plynovody).

Odor on-line je v spojení s PC plno automatizovaný monitorovací systém. Bude perfektne pracovať tam, kde je nutné nepretržito sledovať stav koncentrácie odorantu alebo sírnych zložiek v distribučnej sieti bez ľudskej obsluhy.

Prístroj možno nainštalovať taktiež do meracieho vozidla a kontrolovať miesta na distribučnej sieti, kde nie je možné analyzátor permanentne umiestniť.

Odor on-line je vhodný aj na kontrolu kvality plynu pri vstupe zo zahraničia, kde by mal byť úplne čistý, bez všetkých odorantov a hlavne od síry. Ak sa kvalita nestráži, nie je možné kontrolovať ani účtovanú cenu za plyn. Odor on-line dokáže vyhodnotiť koncentráciu odorantu, tak aj sírnych zložiek plynu, a dokáže v obchode s plynom ušetriť často obrovské čiastky.  

Technická špecifikácia

Chromatograf

Určený na permanentnú analýzu

Možnosť archivácie dát v PC a tlač protokolov

On-line prenos dát na dispečing

Ak stále tápete, či by vám prístroj pomohol vo vašej práci a ušetril náklady, využite bezplatné zapožičanie prístroja na otestovanie. Spoločnosť Radeton prístroj nainštaluje, otestuje jeho funkčnosť, vykoná rýchle zaškolenie obsluhy a nechá ho na mieste, aby sám predviedol svoje kvality. Neskôr sa ukáže samo či je prístroj pre vás to pravé orechové.


ČR - AMPER 2021

17. 5. 2022
až 22. 5. 2022

Akustický lokátor plastových plynovodných potrubí GAS TRACKER 2

Konečne "poriadny macher" na plastové potrubia. Dosah až 300 m. Presnosť v rámci cm. Čoskoro i pre vodárov!

Ing. Peter Maňko | 19. 5. 2021

Reflektometer CS90

"Impulzák" strednej triedy s 1ns šírkou impulzu a českým menu. Ďalší prírastok do nášho portfólia...

Ing. Peter Maňko | 13. 5. 2021

Našlapaný prenosný ultrazvukový prietokomer

Lokalizácia porúch pomocou merania nočných minimálnych prietokov • Kontrola čerpadiel • Analýza spotrebísk...

Mgr. Marián Zelenický | 11. 5. 2021

Zaujal vás tento produkt?

Lukáš Zelenický

Plynovody a kanalizácie