Výkonný multikorelátor s modernými funkciami

  • Multikorelácia 3 až 10 snímačov
  • Bezdrôtová komunikácia
  • Obsluha Androidom
  • Mapy, Cloud a GPS

Prehľad všetkých funkcií

Chcem vedieť cenu Objednať predvedenie

Máte otázku? Opýtajte sa nás

Multiscan je vysokocitlivý multikorelátor, ktorý dokáže korelovať až 10 snímačov naraz. S väčším množstvom snímačov je možné jedným meraním preveriť veľké množstvo vodovodnej siete. Nespornou výhodou multikorelácie je potvrdenie miesta úniku z viacerých snímačov, odhalenie chybného materiálu alebo výpočet presnej rýchlosti šírenia, čo prispieva k ešte presnejším výsledkom. Rádiové rozhranie umožňuje snímače bezdrôtovo naprogramovať aj sťahovať namerané dáta. Práca v teréne je tak veľmi pohodlná. S Multiscanom je možné merať bezodkladne alebo ho možno nastaviť na nočné meranie, kedy sú podmienky pre odhalenie úniku najlepšie. Multiscan sa obsluhuje pomocou akéhokoľvek telefónu alebo tabletu a Androidom. Aplikácia využíva unikátne automatické filtrovanie šumov, ktorého výsledkom sú ešte čistejšie korelačné špičky. Orientáciu v teréne používateľovi uľahčujú mapové podklady vrátane GPS polohy. Verzia PRO navyše umožňuje všetky dáta nahrávať na cloudové úložisko a ďalej spracovávať.

Hlavné funkcie

Multikorelácia 3 až 10 snímačov

Bezdrôtová komunikácia

Obsluha Androidom

Mapy, Cloud a GPSMinulý týden na AMPERu a na Polygonu Radetonu

...udialo sa v Brne... Minulý týden byl pro nás v Radetonu opravdu nezapomenutelný 🌟. Na veletrhu Amper jsme...

Anna Rožňovcová | 26. 3. 2024

Smart memo - Inovácia v tlakových skúškach kanalizácií

Neoddeliteľnou súčasťou pri stavbe kanalizácie je tlaková skúška potrubia. Smart memo je digitálny tlakomer od...

Filip Ondráček | 21. 2. 2024

Testovanie zariadenia Zonescan NBIoT vo VVS Košice

Na konci minulého roka sme vykonali rozsiahle testovanie zariadenia Zonescan NBIoT vo VVS Košice. Nájdete tu nielen...

Ing. Ladislav Veselý | 13. 2. 2024

Zaujal vás tento produkt?

Ing. Ladislav Veselý

Vodovody a kanalizácie

Ing. Branislav Magdolen

Plynovody a vodovody