Výkonný multikorelátor s modernými funkciami

  • Multikorelácia 3 až 10 snímačov
  • Bezdrôtová komunikácia
  • Obsluha Androidom
  • Mapy, Cloud a GPS

Prehľad všetkých funkcií

Chcem vedieť cenu Objednať predvedenie

Máte otázku? Opýtajte sa nás

Multiscan je vysokocitlivý multikorelátor, ktorý dokáže korelovať až 10 snímačov naraz. S väčším množstvom snímačov je možné jedným meraním preveriť veľké množstvo vodovodnej siete. Nespornou výhodou multikorelácie je potvrdenie miesta úniku z viacerých snímačov, odhalenie chybného materiálu alebo výpočet presnej rýchlosti šírenia, čo prispieva k ešte presnejším výsledkom. Rádiové rozhranie umožňuje snímače bezdrôtovo naprogramovať aj sťahovať namerané dáta. Práca v teréne je tak veľmi pohodlná. S Multiscanom je možné merať bezodkladne alebo ho možno nastaviť na nočné meranie, kedy sú podmienky pre odhalenie úniku najlepšie. Multiscan sa obsluhuje pomocou akéhokoľvek telefónu alebo tabletu a Androidom. Aplikácia využíva unikátne automatické filtrovanie šumov, ktorého výsledkom sú ešte čistejšie korelačné špičky. Orientáciu v teréne používateľovi uľahčujú mapové podklady vrátane GPS polohy. Verzia PRO navyše umožňuje všetky dáta nahrávať na cloudové úložisko a ďalej spracovávať.

Hlavné funkcie

Multikorelácia 3 až 10 snímačov

Bezdrôtová komunikácia

Obsluha Androidom

Mapy, Cloud a GPSZaujal vás tento produkt?

Ing. Branislav Magdolen

Plynovody a vodovody

Ing. Ladislav Veselý

Vodovody a kanalizácie