Život v Radetone

Jar, ponožky a nádej

Viete, že planéta Zem obehne okolo Slnka za 365 dní, 5 hodín a 49 minút? A práve o 5 hodín a 49 minút sa každý rok oneskoruje presný okamih jarnej rovnodennosti. Tento rok pripadá na 20.3. o 10:37 hod. Zajtra teda privítame jar a s ním novú energiu, nové výzvy aj nové nádeje.

19. 3. 2021 |

 

Prvú výzvu sme prijali už teraz. 21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Dátum je symbolický. Každá bunka človeka s Downovým syndrómom obsahuje tri 21. chromozómy (namiesto obvyklých dvoch). Preto dvadsiateho prvého tretí.  

Podporu ľuďom s Downovým syndrómom vyjadrujeme nosením rozdielnych ponožiek otočených pätami k sebe do písmena X, teda do tvaru chromozómu. Zdieľame tak myšlienku, že ľudia sú rôzni a že je potrebné si pomáhať. 

Takto sa k Ponožkovému dňu pripájajú (po)nožky Radetoňákov (Tento rok "ponožkujeme" oddelene v kruhoch rodinných):

S jarou je neodmysliteľne spätá Veľká noc – najvýznamnejší kresťanský sviatok. Rovnako ako cez Vianoce, tiež na sviatky veľkonočné by sme sa mali zastaviť a popremýšľať, kde, komu a ako môžeme byť užitoční, nápomocní. 

V Radetone sa snažíme pomáhať každý deň. Tým, že predávame šikovné prístroje, ktoré uľahčujú prácu. Tým, že sme zákazníkom nablízku, keď potrebujú poradiť. Tým, že druhým odovzdávame všetky naše skúsenosti a zručnosti. Už sa tešíme, keď v Brne dokončíme nový polygón a spustíme tak novú dimenziu školení. 

Pomáhame aj tým, že časť nášho zisku venujeme na dobročinnosť. Zatiaľ posledná podpora smerovala pre detičky a zamestnancov do Centra sociálnych služieb Domino.

Jar prináša nádej na nové, lepšie začiatky. Želáme vám aj sami sebe, aby to tak bolo.
Krásnu jar - a keď to bude možné, tešíme sa na videnie!