Život v Radetone

Ďalším výhercom Tesly na víkend je...

Dnes sme vylosovali druhého tohtoročného výhercu, ktorý si po celý vybraný víkend užije šoférovanie v našej Tesle.

8. 7. 2020 |

Ako to dopadlo sa pozrite tu:

Výhercovi srdečne gratulujeme! 

A vy ostatní nevešajte hlavu. Čím skôr niečo nakúpite, tým viackrát sa ocitnete v osudí. Za tohtoročné nákupy budeme losovať ešte dvakrát, vždy po uzavretí kalendárneho štvrťroka. Lístky v osudí ponechávame, takže tí, ktorí nakúpili už v prvej tretine roka, majú šancu dokonca 4x. 

Ďalšie losovanie prebehne 8.10. 2020.