Život v Radetone

Pripájame sa k Svetovému dňu Downovho syndrómu

Dnes je Svetový deň Downovho syndrómu. Ak chcete podporiť tých, ktorí toto celoživotné zdravotné postihnutie majú, stačí na to maličkosť - obliecť si nesúrodý pár ponožiek. Na každú nohu úplne inú.

18. 3. 2019 |

Nesúrodý pár ponožiek totiž ukazuje na príčinu tohto ochorenia - poruchu chromozómu v tvare písmena X. (Ak dáte ponožky pätami k sebe, vytvoria práve písmeno X.)

Prečo práve dnes? V prípade Downovho syndrómu "je navyše" 21. chromozóm. Každá bunka osoby s Downovým syndrómom teda obsahuje tri 21. chromozómy (namiesto obvyklých dvoch). Preto dvadsiateho prvého tretí.

Pomáhame radi, preto sa k "Ponožkovému dňu" pripájame aj my.

Kam putuje naša ďalšia podpora a pomoc, sa môžete pozrieť tu.