Školenie technických pracovníkov vodárenských spoločností

Odborné školenie určené pre pracovníkov, ktorí sa zaoberajú vyhľadávaním únikov vody, systémom znižovania strát a pracujú s lokátormi pre lokalizáciu trasy potrubia.

Školenie je zamerané najmä na praktickú stránku veci tak, aby sa každý účastník skutočne zdokonalil v ovládaní prístrojov.   

 • Interaktívne prednášky – ktoré prebiehajú hlavne formou odpovedí na otázky účastníkov s premietaním fotografií a videí priamo z terénu.
 • Praktické ukážky priamo v teréne
 • Kruhový tréning – každý dostane špecifické doškolenie v rámci malých skupiniek.
 • Workshopy – zábavná forma pre zdieľanie skúseností.
 • Individuálne konzultácie

Náplň školenia pre oblasť vodárenstva:

 • Prezentácia nových prístupov a technológií v oblasti znižovania strát (telemetrické systémy, privádzače, plasty, prípojky a iné).
 • Spresnenie lokalizácie úniku korelátorom, odhalenie chybne zadaného potrubia, zamedzenie suchým výkopom.
 • Zdieľanie skúseností v rámci používania pôdnych mikrofónov (frekvencia, povrchy, typy porúch a iné).
 • Postupy pri preventívnom vyhľadávaní únikov vody.
 • Kvalitný monitoring siete pre efektívnejšie sledovanie strát a ich vyhľadávanie.
 • Zoznámenie sa s novinkami zo sveta únikov vody od našej dodávateľskej britskej firmy Ovarro (predtým známej ako Primayer Ltd.).
 • Zoznámenie sa s novinkami zo sveta trasovania od našej dodávateľskej britskej firmy Radiodetection Ltd.

Náplň školenia pre oblasť trasovania:

 • Minimalizácia rizík poškodenia cudzích sietí použitím pasívnych frekvencií.
 • Minimalizácia rizík vzniku indukcií na iné siete a následné rozlíšenie trasovanej siete od susedných vedení.
 • Metódy efektívnej aplikácie trasovacieho signálu z vysielača.
 • Metóda induktívneho režimu.
 • Vysvetlenie významu a správneho používania dvoch zásadných trasovacích režimov - Maxima a Minima.
 • Kvalita merania hĺbky ručných lokátorov.
 • Meranie veľkosti a smeru prúdu.
 • Správne používanie stetoskopov pri identifikácii kábla vo zväzku.
 • Hlavné zásady pri používaní A-rámu pre lokalizáciu plášťových porúch na kábloch.
 • Praktické ukážky - odporúčame vziať si vlastnú vyhľadávaciu techniku.
 • Zoznámenie sa s novinkami zo sveta trasovania od našej dodávateľskej britskej firmy Radiodetection Ltd.      

Účastníkom ponúkame:

 • Kvalitné a profesionálne školenie určené pre používateľov prístrojov všetkých značiek.
 • Bezplatnú revíziu prístrojov, aktualizáciu softvéru aj firmvéru na lokátoroch RD4/5/7/7+/8000/7100/8100 a najnovších modeloch RD7200 a RD8200.
 • Konzultácie problémov.
 • Zdokonalenie účastníkov v používaní ich vlastných prístrojov.
 • Služby nášho servisného technika.
 • Priateľské interakcie s ostatnými účastníkmi pri spoločenských a športových aktivitách.

Pre koho je školenie určené

Školenie je určené pre pracovníkov, ktorí sa zaoberajú vyhľadávaním únikov vody, systémom znižovania strát a pracujú s lokátormi pre lokalizáciu trasy potrubia.

Dôležité upozornenia

 • Vzhľadom ku každoročnému veľkému záujmu o školenie odporúčame, vykonať záväznú rezerváciu s dostatočným predstihom. V záujme zachovania vysokej kvality a individuálneho prístupu ku každému účastníkovi je kapacita obmedzená.
 • Záväznú rezerváciu vykonajte výhradne cez tento formulár na našej webovej stránke, uzávierka prihlášok bude 3.6. 2022.
 • Podľa § 65 zákona o DPH k službám spojených so školením sa neuplatňuje DPH. (ubytovanie, strava a pod.) 
 • Forma úhrady za školenie bude prevodom na náš účet na základe faktúry, ktorú vystavíme až po skončení školenia.

Storno podmienky:

 • Ak zrušíte vašu prihlášku po dátume 3.6. 2022, budeme vám účtovať 20 % z celkovej sumy školenia.
 • Ak zrušíte vašu prihlášku po dátume 7.6. 2022 alebo ak sa bez predchádzajúceho zrušenia prihlášky na školení vôbec nezúčastníte, budeme vám účtovať 100 % z celkovej sumy školenia.
 • Registráciou na školenie zákazník potvrdzuje, že sú mu hore uvedené storno podmienky známe, súhlasí s nimi a prijíma ich v plnom rozsahu.

Akékoľvek otázky smerujte na kulichova@radeton.sk, tel. +421 46 542 4580.

V cene je zahrnuté

 • Školiace materiály
 • Certifikát o zaškolení
 • Plná penzia + občerstvenie počas školenia
 • Štandardné ubytovanie v dvojlôžkových izbách po 2 osoby

Nadchádzajúce školenia

Odborné školenie určené pre pracovníkov, ktorí používajú lokátory na lokalizáciu podzemných...

Odborné školenie určené pre pracovníkov, ktorí používajú lokátory na lokalizáciu podzemných...

Odborné školenie určené pre pracovníkov, ktorí sa zaoberajú vyhľadávaním únikov vody, systémom...