Archív školení

Odborné školenie určené pre pracovníkov, ktorí sa zaoberajú vyhľadávaním únikov vody, systémom...

Odborné školenie určené pre pracovníkov, ktorí používajú lokátory na lokalizáciu podzemných...

Odborné školenie určené pre pracovníkov, ktorí sa zaoberajú vyhľadávaním únikov vody, systémom...

Odborné školenie určené pre pracovníkov, ktorí používajú lokátory na lokalizáciu podzemných...