Školenie technických pracovníkov vodárenských spoločností

MIESTA PREDNOSTNE ZAREZERVOVANÉ ZÁUJEMCAMI NEUSKUTOČNENÉHO ŠKOLENIA 2020. Odborné školenie určené pre pracovníkov, ktorí sa zaoberajú vyhľadávaním únikov vody, systémom znižovania strát a pracujú s lokátormi pre lokalizáciu trasy potrubia.

Školenie je zamerané najmä na praktickú stránku veci tak, aby sa každý účastník skutočne zdokonalil v ovládaní prístrojov.   

 • Interaktívne prednášky – ktoré prebiehajú hlavne formou odpovedí na otázky účastníkov s premietaním fotografií a videí priamo z terénu.
 • Praktické ukážky priamo v teréne
 • Kruhový tréning – každý dostane špecifické doškolenie v rámci malých skupiniek.
 • Workshopy – zábavná forma pre zdieľanie skúseností.
 • Individuálne konzultácie

Náplň školenia pre oblasť vodárenstva:

 • Prezentácia nových prístupov a technológií v oblasti znižovania strát (telemetrické systémy, privádzače, plasty, prípojky a iné).
 • Spresnenie lokalizácie úniku korelátorom, odhalenie chybne zadaného potrubia, zamedzenie suchým výkopom.
 • Zdieľanie skúseností v rámci používania pôdnych mikrofónov (frekvencia, povrchy, typy porúch a iné).
 • Postupy pri preventívnom vyhľadávaní únikov vody.
 • Kvalitný monitoring siete pre efektívnejšie sledovanie strát a ich vyhľadávanie.
 • Zoznámenie sa s novinkami zo sveta únikov vody od našej dodávateľskej britskej firmy Ovarro (predtým známej ako Primayer Ltd.).
 • Zoznámenie sa s novinkami zo sveta trasovania od našej dodávateľskej britskej firmy Radiodetection Ltd.

Náplň školenia pre oblasť trasovania:

 • Minimalizácia rizík poškodenia cudzích sietí použitím pasívnych frekvencií.
 • Minimalizácia rizík vzniku indukcií na iné siete a následné rozlíšenie trasovanej siete od susedných vedení.
 • Metódy efektívnej aplikácie trasovacieho signálu z vysielača.
 • Metóda induktívneho režimu.
 • Vysvetlenie významu a správneho používania dvoch zásadných trasovacích režimov - Maxima a Minima.
 • Kvalita merania hĺbky ručných lokátorov.
 • Meranie veľkosti a smeru prúdu.
 • Správne používanie stetoskopov pri identifikácii kábla vo zväzku.
 • Hlavné zásady pri používaní A-rámu pre lokalizáciu plášťových porúch na kábloch.
 • Praktické ukážky - odporúčame vziať si vlastnú vyhľadávaciu techniku.
 • Zoznámenie sa s novinkami zo sveta trasovania od našej dodávateľskej britskej firmy Radiodetection Ltd.      

Účastníkom ponúkame:

 • Kvalitné a profesionálne školenie určené pre používateľov prístrojov všetkých značiek.
 • Bezplatnú revíziu prístrojov, aktualizáciu softvéru aj firmvéru na lokátoroch RD4/5/7/7+/8000/7100/8100 a najnovších modeloch RD7200 a RD8200.
 • Konzultácie problémov.
 • Zdokonalenie účastníkov v používaní ich vlastných prístrojov.
 • Priateľské interakcie s ostatnými účastníkmi pri spoločenských a športových aktivitách.

Pre koho je školenie určené

Školenie je určené pre pracovníkov, ktorí sa zaoberajú vyhľadávaním únikov vody, systémom znižovania strát a pracujú s lokátormi pre lokalizáciu trasy potrubia.

Dôležité upozornenia

 • Vzhľadom ku každoročnému veľkému záujmu o školenie odporúčame, vykonať záväznú rezerváciu s dostatočným predstihom. V záujme zachovania vysokej kvality a individuálneho prístupu ku každému účastníkovi je kapacita obmedzená.
 • Záväznú rezerváciu vykonajte výhradne cez tento formulár na našej webovej stránke, uzávierka prihlášok bude 21.05. 2021.
 • Podľa § 65 zákona o DPH k službám spojených so školením sa neuplatňuje DPH. (ubytovanie, strava a pod.) 
 • Forma úhrady za školenie bude prevodom na náš účet na základe faktúry, ktorú vystavíme až po skončení školenia.

Storno podmienky:

 • Ak zrušíte vašu prihlášku po dátume 21.05. 2021, budeme vám účtovať 20 % z celkovej sumy školenia.
 • Ak zrušíte vašu prihlášku po dátume 25.05. 2021 alebo ak sa bez predchádzajúceho zrušenia prihlášky na školení vôbec nezúčastníte, budeme vám účtovať 100 % z celkovej sumy školenia.
 • Registráciou na školenie zákazník potvrdzuje, že sú mu hore uvedené storno podmienky známe, súhlasí s nimi a prijíma ich v plnom rozsahu.

Akékoľvek otázky smerujte na letkova@radeton.sk, tel. +421 46 542 4580.

V cene je zahrnuté

 • Školiace materiály
 • Certifikát o zaškolení
 • Plná penzia + občerstvenie počas školenia
 • Štandardné ubytovanie v dvojlôžkových izbách po 2 osoby