Novinky

Gratulujeme našim oceneným dodávateľom

Na začiatku júna oceňovala asociácia American Water Works Association (AWWA) 2 našich dodávateľov prestížnymi cenami za prínos a inovácie. Sme veľmi radi, že toto ocenenie potvrdilo kvalitu aj užitočnosť prístrojov, ktoré pre vás vyberáme.

8. 6. 2021 |

 

AWWA je medzinárodná nezisková, vedecká a vzdelávacia organizácia, založená s účelom zlepšenia kvality vodovodnej infraštruktúry a dodávok vody. Založená bola v roku 1881 a v súčasnosti má asi 50 000 členov po celom svete. 

 

 

American Water Works Association práve oznámila, že náš dodávateľ satelitných technológií na vyhľadávanie únikov vody Utilis Corp, získava ocenenie Innovation Award za prelomovú technológiu v oblasti vodárenstva. Nové ocenenie oceňuje členov AWWA za naplnenie vízie inovačnej iniciatívy asociácie, inšpiruje, dopĺňa a zlepšuje osvedčené postupy vo vodohospodárstve.

 

 

"Táto technológia skutočne mení hru", povedal bývalý prezident American Water Works Association Charlie Anderson z CDM Smith a člen komisie, ktorá rozhodovala o víťazoch. "Môže ušetriť náklady na detekciu únikov vopred, nájsť vzdialené podpovrchové netesnosti, pomôže tiež s predikciou nutnej obnovy systému."

*Satelitné technológie Utilis predstavujeme na stránke www.unikyvody.cz

 

 

Ďalším oceneným dodávateľom bol náš dvorný dodávateľ prístrojov pre vodárov: Ovarro (predtým fungujúci pod názvom Primayer). Ovarro získalo ocenenie AWWA Water Industry Awards - Winners Award v spolupráci s Anglian Water za ich spoluprácu na projekte Enigma3HyQ.

*Ocenený systém Enigma 3 HyQ na sledovanie vodovodnej siete nájdete TU.

 

 

Sme veľmi hrdí, že tieto ocenenia potvrdili prínos oboch systémov, ktoré Radeton dodáva zákazníkom.