Novinky

Dymový generátor hviezdou správ

V Zlatnej na Ostrove sa dymilo zo striech rodinných domov - presnejšie povedané z ich odkvapových rúr. Pracovníci spoločnosti Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. odhaľovali nelegálne pripojenie dažďových zvodov na mestskú kanalizáciu.

16. 10. 2020 |

 

Generátorom dymu odhaľujú nelegálne napojenie odpadových vôd z povrchového odtoku (zvodov zo striech a spevnených plôch) na kanalizačnú sieť. Dymové médium sa vháňa do verejnej kanalizácie, a v prípade nelegálneho napojenia dym vystupuje cez pripojené zvody, prípadne netesnosti na prípojkách. Dymové médium nie je zdraviu škodlivé a jeho neškodnosť deklarujeme atestom :).

Pozrite si video v čase 29:23:

Radi by ste si ho vyskúšali? Chcete sa dozvedieť viac?

Kontaktujte Laca (0905 587 965, vesely@radeton.sk).