Smart memo - Inovácia v tlakových skúškach kanalizácií

Filip Ondráček|21. 2. 2024

Neoddeliteľnou súčasťou pri stavbe kanalizácie je tlaková skúška potrubia. Smart memo je digitálny tlakomer od nemeckej spoločnosti Esders, ktorý vás tlakovou skúškou kanalizácií prevedie presne podľa normy STN EN 1610.

Jedným z hlavných faktorov, ktoré robia smart memo výnimočným, je jeho digitálna povaha. Vďaka tomu je možné ľahko zaznamenávať a ukladať namerané hodnoty, čo uľahčuje sledovanie a analýzu dát. Nechýbajú GPS hodnoty o mieste vykonaného testu, ani LTE modul, vďaka ktorému si záznam z merania môžete odoslať rovno z terénu.

To, čo pri tlakových skúškach kanalizácií najviac oceníte, je testovací režim, ktorý je presne naprogramovaný podľa aktuálnej normy. Rolu samozrejme zohráva materiál potrubia a dimenzia. Prístroj vám sám spočíta, ako dlho bude test prebiehať. Následne sa riadite pokynmi na displeji tlakomeru, tzn. kedy máte potrubie natlakovať a na aké hodnoty alebo kedy treba riadene tlak odpustiť. Vďaka veľkej presnosti externých tlakových senzorov okamžite viete ako vaša tlaková skúška prebieha. To pomáha predchádzať nebezpečným situáciám a šetrí čas aj náklady.


Ďalšie príspevky

Minulý týden na AMPERu a na Polygonu Radetonu

...udialo sa v Brne... Minulý týden byl pro nás v Radetonu opravdu nezapomenutelný 🌟. Na veletrhu Amper jsme představili revoluční brýle VGIS a zájem o ně byl ohromující. Chvílemi se před naším stánkem...

Anna Rožňovcová | 26. 3. 2024

Testovanie zariadenia Zonescan NBIoT vo VVS Košice

Na konci minulého roka sme vykonali rozsiahle testovanie zariadenia Zonescan NBIoT vo VVS Košice. Nájdete tu nielen popis samotného testovania v dvoch lokalitách, ale aj vyhodnotenie a sprievodné fotografie spolu so...

Ing. Ladislav Veselý | 13. 2. 2024