Testovanie zariadenia Zonescan NBIoT vo VVS Košice

Ing. Ladislav Veselý|13. 2. 2024

Na konci minulého roka sme vykonali rozsiahle testovanie zariadenia Zonescan NBIoT vo VVS Košice. Nájdete tu nielen popis samotného testovania v dvoch lokalitách, ale aj vyhodnotenie a sprievodné fotografie spolu so screenshotmi zo systémov Zonescan NET a Gutermann Cloud, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť celého zariadenia Zonescan NBIoT a rozširujú možnosti samotných loggerov nasadených v teréne.

Zaškolenie

·        Zaškolenie prebehlo v rámci jednohodinovej prezentácie zariadenia a softvéru (internetová stránka https://gutermann.cloud/index.html).

·        Zariadenia boli prednastavené a v prevádzke.

·        Zakreslenie vodovodných sietí, nastavenie parametrov (dĺžka vedenia, materiál, DN) je jednoduché, vyžaduje si to len základné znalosti práce na PC.

·        Jednoduchý prehľad ulíc v rámci satelitnej mapy.

 

Testovanie I. (Moldava nad Bodvou)

Ako prvú lokalitu na testovanie sme zvolili sídlisko Sever v meste Moldava nad Bodvou. Jedná sa o plne liatinový vodovod s množstvom úsekových uzáverov.

Na testovanie sme mali k dispozícií 10 kusov snímačov. Ich rozmiestnenie bolo plánované prihliadajúc na ich najefektívnejšie využitie (s čo najmenším počtom zariadení zabezpečiť veľkú dĺžku vodovodnej siete) aj na úkor presnosti zamerania porúch.

- Priemerné vzdialenosti medzi jednotlivými zariadeniami boli od 200 do 250 metrov.

- Umiestnenie zariadení bolo v armatúrnych šachtách priamo na vodovodné potrubie, do uličných poklopov na stopku zemnej súpravy a na podzemný požiarny hydrant.

- Sila signálu bola všade dostačujúca, v niektorých prípadoch sme využívali dodané predlžovacie antény.

Vyhodnotenie I. (Moldava nad Bodvou)

- Po rozmiestnení snímačov a nastavení parametrov boli informácie prístupné na ďalší deň. Report únikov vody vyhodnotil 3 potencionálne poruchy. 

- V reporte únikov vody sú zahrnuté presné adresy, GPS súradnice a vzdialenosti od jednotlivých bodov meraní.

- Po prešetrení bolo zistené, že dve hlásenia nie sú poruchy, ale šum regulačného ventilu a výmenníkovej stanice TEHO. 

- Tieto informácie boli následne zadané v systéme tak, aby sa nezobrazovali ako možná porucha (naďalej však sú súčasťou reportu ale už s poznámkou).

 

 

Na základe výsledkov merania sa vykonalo kontrolné meranie pátračom na sieti a upresnila sa porucha:

·        Po porovnaní meraní bol rozdiel 11 m (možná odchýlka dĺžky vodovodu v GIS-e pri zadávaní údajov do systému Gutterman Cloud).

·        Po odstránení poruchy (porucha na 2“ oceľovej vodovodnej prípojke výmena celej VP) bol pokles nočného prietoku vody o 1,3 l/s (pôvodne  2,1 l/s).

Počas testovania boli zistené nevýhody a to rušenie merania čerpadlami tepelného hospodárstva a regulačným ventilom na sieti, softvér však má na to zabudované riešenie.

 

 

 

 

Testovanie II. (Medzev)

Ako druhú lokalitu na testovanie sme zvolili rozvodnú sieť v meste Medzev na ul. Grund. Jedná sa o plne liatinový vodovod. 

- Umiestnenie zariadení bolo v armatúrnych šachtách priamo na vodovodné potrubie, do uličných poklopov na stopku zemnej súpravy a na podzemný požiarny hydrant.

- Priemerné vzdialenosti medzi jednotlivými zariadeniami boli od 250 do 300 metrov.

- Sila signálu bola všade dostačujúca, v niektorých prípadoch sme využívali dodané predlžovacie antény.

Vyhodnotenie II. (Medzev)

V tejto testovacej lokalite bola vyhodnotená jedna potencionálna porucha.

Na základe výsledkov merania sa vykonalo kontrolné meranie pátračom na sieti a upresnila sa porucha:

·        Porovnanie merania -  rozdiel 1 m.

·        Po odstránení poruchy bol pokles nočného prietoku vody v danej lokalite o 0,6 l/s (pôvodne 0,8 l/s).

Počas testovania boli zistené nevýhody a to nedostatok armatúr na osadenie snímačov vo vyhovujúcej vzdialenosti (zaasfaltované uzávery a nevhodne osadené poklopy na hydrantoch).

 

 

 

 

 

Ekonomická návratnosť

V rámci testovania sme našli dve poruchy 1,3 l/s a 0,6 l/s - v súčte 1,9 l/s.

Ak počítame cenu vyrobenej vody za 1 m0,30 €, čo je pri dnešných cenách elektrickej energie skôr podhodnotená suma, vychádza nám ročná úspora na vode vyrobenej 17.975,- EUR.

Pri predpokladanej cene 650,- EUR / snímač je návratnosť zapožičanej sady, ktorá obsahovala 10 ks snímačov, len pri týchto dvoch nájdených poruchách, necelých 19 týždňov.


Ďalšie príspevky

Minulý týden na AMPERu a na Polygonu Radetonu

...udialo sa v Brne... Minulý týden byl pro nás v Radetonu opravdu nezapomenutelný 🌟. Na veletrhu Amper jsme představili revoluční brýle VGIS a zájem o ně byl ohromující. Chvílemi se před naším stánkem...

Anna Rožňovcová | 26. 3. 2024

Smart memo - Inovácia v tlakových skúškach kanalizácií

Neoddeliteľnou súčasťou pri stavbe kanalizácie je tlaková skúška potrubia. Smart memo je digitálny tlakomer od nemeckej spoločnosti Esders, ktorý vás tlakovou skúškou kanalizácií prevedie presne podľa normy STN...

Filip Ondráček | 21. 2. 2024