Testovanie zariadenia Zonescan NBIoT vo VVS Košice

Ing. Ladislav Veselý|13. 2. 2024

Na konci minulého roka sme vykonali rozsiahle testovanie zariadenia Zonescan NBIoT vo VVS Košice. Nájdete tu nielen popis samotného testovania v dvoch lokalitách, ale aj vyhodnotenie a sprievodné fotografie spolu so screenshotmi zo systémov Zonescan NET a Gutermann Cloud, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť celého zariadenia Zonescan NBIoT a rozširujú možnosti samotných loggerov nasadených v teréne.

Zaškolenie

·        Zaškolenie prebehlo v rámci jednohodinovej prezentácie zariadenia a softvéru (internetová stránka https://gutermann.cloud/index.html).

·        Zariadenia boli prednastavené a v prevádzke.

·        Zakreslenie vodovodných sietí, nastavenie parametrov (dĺžka vedenia, materiál, DN) je jednoduché, vyžaduje si to len základné znalosti práce na PC.

·        Jednoduchý prehľad ulíc v rámci satelitnej mapy.

 

Testovanie I. (Moldava nad Bodvou)

Ako prvú lokalitu na testovanie sme zvolili sídlisko Sever v meste Moldava nad Bodvou. Jedná sa o plne liatinový vodovod s množstvom úsekových uzáverov.

Na testovanie sme mali k dispozícií 10 kusov snímačov. Ich rozmiestnenie bolo plánované prihliadajúc na ich najefektívnejšie využitie (s čo najmenším počtom zariadení zabezpečiť veľkú dĺžku vodovodnej siete) aj na úkor presnosti zamerania porúch.

- Priemerné vzdialenosti medzi jednotlivými zariadeniami boli od 200 do 250 metrov.

- Umiestnenie zariadení bolo v armatúrnych šachtách priamo na vodovodné potrubie, do uličných poklopov na stopku zemnej súpravy a na podzemný požiarny hydrant.

- Sila signálu bola všade dostačujúca, v niektorých prípadoch sme využívali dodané predlžovacie antény.

Vyhodnotenie I. (Moldava nad Bodvou)

- Po rozmiestnení snímačov a nastavení parametrov boli informácie prístupné na ďalší deň. Report únikov vody vyhodnotil 3 potencionálne poruchy. 

- V reporte únikov vody sú zahrnuté presné adresy, GPS súradnice a vzdialenosti od jednotlivých bodov meraní.

- Po prešetrení bolo zistené, že dve hlásenia nie sú poruchy, ale šum regulačného ventilu a výmenníkovej stanice TEHO. 

- Tieto informácie boli následne zadané v systéme tak, aby sa nezobrazovali ako možná porucha (naďalej však sú súčasťou reportu ale už s poznámkou).

 

 

Na základe výsledkov merania sa vykonalo kontrolné meranie pátračom na sieti a upresnila sa porucha:

·        Po porovnaní meraní bol rozdiel 11 m (možná odchýlka dĺžky vodovodu v GIS-e pri zadávaní údajov do systému Gutterman Cloud).

·        Po odstránení poruchy (porucha na 2“ oceľovej vodovodnej prípojke výmena celej VP) bol pokles nočného prietoku vody o 1,3 l/s (pôvodne  2,1 l/s).

Počas testovania boli zistené nevýhody a to rušenie merania čerpadlami tepelného hospodárstva a regulačným ventilom na sieti, softvér však má na to zabudované riešenie.

 

 

 

 

Testovanie II. (Medzev)

Ako druhú lokalitu na testovanie sme zvolili rozvodnú sieť v meste Medzev na ul. Grund. Jedná sa o plne liatinový vodovod. 

- Umiestnenie zariadení bolo v armatúrnych šachtách priamo na vodovodné potrubie, do uličných poklopov na stopku zemnej súpravy a na podzemný požiarny hydrant.

- Priemerné vzdialenosti medzi jednotlivými zariadeniami boli od 250 do 300 metrov.

- Sila signálu bola všade dostačujúca, v niektorých prípadoch sme využívali dodané predlžovacie antény.

Vyhodnotenie II. (Medzev)

V tejto testovacej lokalite bola vyhodnotená jedna potencionálna porucha.

Na základe výsledkov merania sa vykonalo kontrolné meranie pátračom na sieti a upresnila sa porucha:

·        Porovnanie merania -  rozdiel 1 m.

·        Po odstránení poruchy bol pokles nočného prietoku vody v danej lokalite o 0,6 l/s (pôvodne 0,8 l/s).

Počas testovania boli zistené nevýhody a to nedostatok armatúr na osadenie snímačov vo vyhovujúcej vzdialenosti (zaasfaltované uzávery a nevhodne osadené poklopy na hydrantoch).

 

 

 

 

 

Ekonomická návratnosť

V rámci testovania sme našli dve poruchy 1,3 l/s a 0,6 l/s - v súčte 1,9 l/s.

Ak počítame cenu vyrobenej vody za 1 m0,30 €, čo je pri dnešných cenách elektrickej energie skôr podhodnotená suma, vychádza nám ročná úspora na vode vyrobenej 17.975,- EUR.

Pri predpokladanej cene 650,- EUR / snímač je návratnosť zapožičanej sady, ktorá obsahovala 10 ks snímačov, len pri týchto dvoch nájdených poruchách, necelých 19 týždňov.


Ďalšie príspevky

Pôdne mikrofóny spoločnosti Gutermann

Švajčiarska firma Gutermann bola založená v roku 1948 pod názvom S. Gutermann Elektronische Apparate v Zürichu ako prvý švajčiarsky výrobca detektorov netesností, lokátorov potrubia a ventilov. Od 80. rokov minulého...

Ing. Ladislav Veselý | 17. 5. 2024

MTA PIPE-INSPECTOR®

Pokročilý monitoring stavu potrubia vrátane lokalizácie netesností. Rakúsky technologický guru, spoločnosť MTA, prináša na trh ďalšiu vychytávku. V podstate ide o plávajúce laboratórium poháňané batériou,...

Pepa Pospíšil | 9. 5. 2024