OPGAL EYECGAS® 2.0 - kamera pre optické zobrazenie únikov

27. 10. 2023

Radeton sa v strednej a východnej Európe stal autorizovaným distribútorom inovatívnych technológií na vizualizáciu unikajúcich plynov z dielne izraelskej spoločnosti Opgal.

Opgal je svetovým lídrom vo vývoji a výrobe termokamier a komplexných elektrooptických systémov pre priemyselnú a lekársku oblasť. S viac ako 40 rokmi overených skúseností v teréne sú ich riešenia pre optické zobrazovanie plynov (OGI), presná termografia a kvantifikačné riešenia v kombinácii s vyhradeným hardvérom, prelomovými algoritmami a jedinečnými softvérovými riešeniami svetovo preslávené.

Sme naozaj hrdí, že sme sa stali iba tretím distribútorom tejto spoločnosti v Európe a splnili náročné kritériá, ktoré si spoločnosť Opgal na svojich distribútorov kladie.

Prenosná kamera EyeCGas 2.0 je stvorená pre plošnú kontrolu nadzemných potrubných vedení, regulátorových či odovzdávacích staníc. S novým softvérom umožňuje kvantifikáciu únikov a má certifikáciu do výbušného prostredia. Kamera ukladá aj záznam z merania, navyše sa dá obraz v reálnom čase streamovať. EyeCGas 2.0 deteguje metán a CO2 a ďalšie 400 VOC - prchavých organických polutantov.

Prvú kameru EyeCGas 2.0 sme si už zaobstarali a radi vám ju predvedieme v praxi na vašej potrubnej sieti.


Ďalšie príspevky

Minulý týden na AMPERu a na Polygonu Radetonu

...udialo sa v Brne... Minulý týden byl pro nás v Radetonu opravdu nezapomenutelný 🌟. Na veletrhu Amper jsme představili revoluční brýle VGIS a zájem o ně byl ohromující. Chvílemi se před naším stánkem...

Anna Rožňovcová | 26. 3. 2024

Smart memo - Inovácia v tlakových skúškach kanalizácií

Neoddeliteľnou súčasťou pri stavbe kanalizácie je tlaková skúška potrubia. Smart memo je digitálny tlakomer od nemeckej spoločnosti Esders, ktorý vás tlakovou skúškou kanalizácií prevedie presne podľa normy STN...

Filip Ondráček | 21. 2. 2024