Revolúcia v bezpečnosti a efektivite pri manipulácii s ventilmi

Filip Ondráček|31. 8. 2023

Aktuátory od francúzskej firmy MODEC

Otváranie a zatváranie ventilov sú bežné úkony na mnohých pracoviskách. Manipulácia s nimi je však často dosť náročná a zaberá veľa času. A treba spomenúť aj bezpečnosť pracovníkov, ktorí s ventilmi manipulujú.

Aktuátory od francúzskej firmy MODEC riešia všetky tieto problémy.

Niektoré ventily do úplného otvorenia alebo zatvorenia potrebujú až 300 otočiek. Pri úplnom zatvorení je potrebné vyvinúť veľký krútiaci moment. A tieto prístroje dokážu vyvinúť krútiaci moment v rovnakej veľkosti ako Tesla (niektoré modely majú krútiacu silu až 1000 Nm). Nie je to ale len o maximálnej sile, ale aj o tom, ako dlho ju dokážu produkovať. Napr. akumulátorový model JA73 dokáže pracovať na maximum až 45 minút.

S týmto výkonom je úzko spojená aj časová úspora práce.

Príklad: Tam, kde 4 pracovníci dve a pol hodiny otvárajú ventil, model JA73 ho zvládne otvoriť za 20 minút. Efektivita.

Bezpečnosť je neoddeliteľnou súčasťou práce s aktuátormi. Je niekoľko možností, ako prístroj zaaretovať, aby pracovník nemusel výkon aktuátora vyrovnávať vlastnou silou. Prístroj sa teda jednoducho uchytí v okolí ventilu – k zábradliu, potrubiu, k zemi alebo k vozidlu a pracovníci sa môžu venovať bezpečnej práci – dávkovaniu správneho výkonu či bezpečnostnej situácii okolo nich.

Výhodou aktuátorov je aj šetrnosť k samotným ventilom. Správnym dávkovaním výkonu dokážete rozhýbať aj ventil, s ktorým sa dlho nemanipulovalo, a ktorý sa zdal už nepoužiteľný.

Aktuátory MODEC sú v prevedení motorovom, pneumatickom alebo akumulátorovom. Pneumatická verzia má aj certifikáciu do výbušného prostredia. Aktuátory sú tak využiteľné v mnohých odvetviach, ako napr. zásobovanie vodou či plynom, železnice, chemický a odpadový priemysel, ropné rafinérie, papierne, výroba energie a iné.

Odkaz na krátke video aktuátora v akcii:

https://youtube.com/shorts/Y7LekqaIlRU?si=EfDyRnj54nnRcBpn


Ďalšie príspevky

Smart memo - Inovácia v tlakových skúškach kanalizácií

Neoddeliteľnou súčasťou pri stavbe kanalizácie je tlaková skúška potrubia. Smart memo je digitálny tlakomer od nemeckej spoločnosti Esders, ktorý vás tlakovou skúškou kanalizácií prevedie presne podľa normy STN...

Filip Ondráček | 21. 2. 2024

Testovanie zariadenia Zonescan NBIoT vo VVS Košice

Na konci minulého roka sme vykonali rozsiahle testovanie zariadenia Zonescan NBIoT vo VVS Košice. Nájdete tu nielen popis samotného testovania v dvoch lokalitách, ale aj vyhodnotenie a sprievodné fotografie spolu so...

Ing. Ladislav Veselý | 13. 2. 2024