Dni otvorených výkopov sú za nami. Ďakujeme.

23. 3. 2023

Počas troch dní sme sa vám pokúsili ukázať projekt Polygon Radeton – unikátne testovacie centrum na simuláciu porúch na inžinierskych sieťach. Mohli ste si tiež pozrieť všetky technológie a prístroje na trasovanie káblov a potrubí a na boj s únikmi vody a plynu. A bol to krok správnym smerom. Veľký záujem počas všetkých troch dní bol nad očakávania. Takmer 200 z vás si k nám našlo cestu a za to vám ďakujeme.

Vďaka patrí aj našim partnerom, s ktorými na projekte pracujeme a ktorých podporu si veľmi vážime.

A tak si pripomeňte tieto momenty vo fotogalérii.

Tešíme sa s vami na skoré stretnutie na niektorom z našich školení a hlavne potom pri otvorení Polygonu.


Ďalšie príspevky

Minulý týden na AMPERu a na Polygonu Radetonu

...udialo sa v Brne... Minulý týden byl pro nás v Radetonu opravdu nezapomenutelný 🌟. Na veletrhu Amper jsme představili revoluční brýle VGIS a zájem o ně byl ohromující. Chvílemi se před naším stánkem...

Anna Rožňovcová | 26. 3. 2024

Smart memo - Inovácia v tlakových skúškach kanalizácií

Neoddeliteľnou súčasťou pri stavbe kanalizácie je tlaková skúška potrubia. Smart memo je digitálny tlakomer od nemeckej spoločnosti Esders, ktorý vás tlakovou skúškou kanalizácií prevedie presne podľa normy STN...

Filip Ondráček | 21. 2. 2024