Svetový deň vody 2023

Jakub Dirhan|14. 3. 2023

Aj v Radetone si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje už od roku 1993 a pripadá na 22. marec. Z histórie vieme, že tento významný deň ustanovilo Valné zhromaždenie OSN a pripomína predovšetkým skutočnosť, že viac ako miliarda ľudí na svete trpí nedostatkom pitnej vody a nemá prístup k vode.

Motto tohtoročného Svetového dňa vody je „Urýchlenie zmien prostredníctvom partnerstva a spolupráce“.
V Radetone pri príležitosti Svetového dňa vody, a v duchu tohtoročného motta, organizujeme misiu do štátu Izrael, kde sa delegáti zoznámia s najnovšími technológiami, ktoré táto krajina pre vodárenstvo vyvinula.

Navštívime inovačné centrum Šimona Peréza a ďalšie zaujímavé objekty vodohospodárskej infraštruktúry. K tým najzaujímavejším určite patria:

 

👉odsoľovacia stanica Palmachim (https://ges.co.il/project/palmachim-swro/), ktorá ročne vyprodukuje 100 miliónov kubíkov vody,

👉čistiareň odpadových vôd Shafdan,

👉kľúčový privádzač pre Jeruzalem v zásobovaní pitnou vodou pre susedné arabské Jordánsko.

 

Túto akciu organizuje Radeton v spolupráci so spoločnosťou Asterra, ktorá vyvinula technológiu satelitného vyhľadávania únikov vody, českým veľvyslanectvom v Tel Avive a Izraelským Export Inštitútom, spadajúcim pod Ministerstvo Priemyslu.


Ďalšie príspevky

Minulý týden na AMPERu a na Polygonu Radetonu

...udialo sa v Brne... Minulý týden byl pro nás v Radetonu opravdu nezapomenutelný 🌟. Na veletrhu Amper jsme představili revoluční brýle VGIS a zájem o ně byl ohromující. Chvílemi se před naším stánkem...

Anna Rožňovcová | 26. 3. 2024

Smart memo - Inovácia v tlakových skúškach kanalizácií

Neoddeliteľnou súčasťou pri stavbe kanalizácie je tlaková skúška potrubia. Smart memo je digitálny tlakomer od nemeckej spoločnosti Esders, ktorý vás tlakovou skúškou kanalizácií prevedie presne podľa normy STN...

Filip Ondráček | 21. 2. 2024