Dvojnásobná pomoc na začiatku roka 2023

Ing. Ladislav Veselý|31. 1. 2023

V prvej polovici januára nám bolo cťou navštíviť Centrum sociálnych služieb Domino, ktoré sídli v našom susedstve.

Ako je už na Slovensku zvykom, nešli sme s prázdnymi rukami. Odovzdali sme dva matrace, ktoré pomôžu skvalitniť pobyt klientom centra.

Dôležité je však vyzdvihnúť dobré srdce nášho zákazníka, pána Čejku, konateľa spoločnosti INOREEL, s. r. o., ktorý sa takto rozhodol využiť svoje body nazbierané v Klientskej zóne. Namiesto toho, aby obšťastnil sám seba, zvolil si radšej pomoc tým, ktorí to potrebujú oveľa viac.

Nech je vzorom aj pre vás ostatných, ktorí máte nevyužité body v Klientskej zóne a neviete, čo s nimi 😊 Pomôžte nám pomôcť.

Ďakujeme.

http://www.cssdomino.sk/dakujeme/podakovanie-za-matrace.html?page_id=73917

* * * * *

Chladný nezostal ani Radeton. V rámci charity sa každoročne snažíme pomáhať druhým aj my. Po krátkom prieskume sme zistili, že v Spojenej škole internátnej v Prievidzi, by potrebovali interaktívny dotykový monitor. Bez zbytočného čakania sme ho objednali, zaplatili a koncom januára osobne odovzdali deťom v škole. Tie nám ukázali, že monitor už začali naplno využívať. Pustili nám prezentáciu o vtákoch spevavcoch, ktoré prilietajú do ich školského parku.

https://skolaspecialpd.edupage.org/


Ďalšie príspevky

Smart memo - Inovácia v tlakových skúškach kanalizácií

Neoddeliteľnou súčasťou pri stavbe kanalizácie je tlaková skúška potrubia. Smart memo je digitálny tlakomer od nemeckej spoločnosti Esders, ktorý vás tlakovou skúškou kanalizácií prevedie presne podľa normy STN...

Filip Ondráček | 21. 2. 2024

Testovanie zariadenia Zonescan NBIoT vo VVS Košice

Na konci minulého roka sme vykonali rozsiahle testovanie zariadenia Zonescan NBIoT vo VVS Košice. Nájdete tu nielen popis samotného testovania v dvoch lokalitách, ale aj vyhodnotenie a sprievodné fotografie spolu so...

Ing. Ladislav Veselý | 13. 2. 2024