ASTERA WATER PARTNER SUMMIT 2023

Jakub Dirhan|18. 1. 2023

SATELITNÉ VYHĽADÁVANIE ÚNIKOV VODY - novinky zo samitu ASTERRA Water partner 2023

Skončil sa partnerský samit ASTERRA Water - trojdňová konferencia zdieľania znalostí a prezentácií od popredných svetových vodohospodárskych profesionálov, zameraná na satelitné vyhľadávanie únikov vody. Na samite boli predstavené aj novinky, napr. nový systém AI, obstaranie formou SaaS (SW as a Service), ktorý výrazne znižuje vstupné náklady atď.

Technológiu satelitného vyhľadávania únikov vody využíva viac ako 59 krajín sveta (napr. vodárenské spoločnosti v Belgicku využívajú satelitnú analýzu pre 100 % svojich sietí), preto stojí za to uviesť niektoré údaje:


📌odhalených 75 000 únikov,
📌úspora 169 280 miliónov galónov pitnej vody,
📌zníženie emisie CO2 o 108 339 ton,
📌a ušetrenie 423 200 MWh energie.

A vedeli ste, že spoločnosť SUEZ (druhá najväčšia medzinárodná vodárenská skupina v Českej republike, ktorá zásobuje pitnou vodou takmer 1,1 milióna ľudí a odkanalizováva odpadové vody pre 1 milión ľudí) ušetrí v Anglicku vďaka ASTERRE 83 miliónov litrov pitnej vody denne!

Ak vás zaujíma technológia satelitnej detekcie únikov vody a miesta, kde ju v Českej a Slovenskej republike využívame, napíšte Jakubovi (dirhan@radeton.cz) alebo Lacovi (vesely@radeton.sk). Pozrite sa tiež na web https://unikyvody.cz/

V priebehu roka predstavíme ďalšie prípadové štúdie, poskytneme informácie o vypustení nových satelitov SAR atď. Budeme sa tiež podieľať na organizácii Innovation Summit Roadshow - cesty za poznaním technológií súvisiacich s vodou z Izraela.

Chcete sa dozvedieť viac o tejto technológii?Kontaktujte Laca!

Produktový manažér

Ladislav Veselý

0905 587 965

vesely@radeton.sk


Ďalšie príspevky

Minulý týden na AMPERu a na Polygonu Radetonu

...udialo sa v Brne... Minulý týden byl pro nás v Radetonu opravdu nezapomenutelný 🌟. Na veletrhu Amper jsme představili revoluční brýle VGIS a zájem o ně byl ohromující. Chvílemi se před naším stánkem...

Anna Rožňovcová | 26. 3. 2024

Smart memo - Inovácia v tlakových skúškach kanalizácií

Neoddeliteľnou súčasťou pri stavbe kanalizácie je tlaková skúška potrubia. Smart memo je digitálny tlakomer od nemeckej spoločnosti Esders, ktorý vás tlakovou skúškou kanalizácií prevedie presne podľa normy STN...

Filip Ondráček | 21. 2. 2024