Satelitné technológie obstáli na jednotku

Ing. Ladislav Veselý|31. 12. 2021

Už takmer dva roky české vodárne využívajú satelitné technológie na vyhľadávanie únikov vody.

Táto prelomová vesmírna technológia sa stáva (nielen) v Česku medzi vodárňami známou a diskutovanou.

O satelitných technológiách sme vás informovali už v dvoch predchádzajúcich článkoch a jej predstavenie sme umiestnili na www.unikyvody.cz.

CHCETE BYŤ SÚČASŤOU POKROKU?
Satelit okrem detekcie únikov vody tiež vie zhodnotiť stav potrubia, merať korozivitu podložia a identifikovať tie časti potrubia, ktoré by mali byť určené na obnovu.
Na medzinárodnej konferencii Waterloss Prague 2022 (https://www.waterloss2022.org/) budeme mať prednášku práve na túto tému a hľadáme partnera, ktorý by mohol predstaviť pilotný projekt na vlastnom vodovode. Ak by sa našiel odvážny „pionier“, ktorý baží po nových technológiách a chce mať rozhodnutie o tom, akú časť infraštruktúry obnoví, vedecky podložené, nech nám dá vedieť. Radi vám túto technológiu predstavíme podrobne.

DÔKAZ NAMIESTO SĽUBOV
Tento slogan si dovoľujeme vypožičať od výrobcu dezodorantov Old Spice, pretože skvele vystihuje nielen momentálnu situáciu ohľadom „satelitov“, ale vo finále skutočne ušetrí nejedno prepotené tričko. :)
Stále viac vodární vkladá dôveru do analýzy vodovodnej siete pomocou satelitu. Ten sa používa napríklad na hľadanie známok života na iných planétach. U nás však hľadá úniky vody a potenciálne krízové miesta vo vybranej oblasti.

ZAJÍMAVÉ STATISTIKY Z DOKONČENÝCH PROJEKTŮ V RÁMCI ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY:

Počet satelitom odhalených porúch: 162
Objem skokového zníženia strát vody: 38 l/s
Objem zachránených m3 za každý rok: 1.198.000 m3

UTILIS SA MENÍ NA ASTERRA
Ak ste sa o satelity zaujímali už v predchádzajúcich článkoch, možno vás zarazí nový názov. Utilis vďaka rozšíreniu činností založil novú divíziu, ktorá nesie názov Asterra. Zameriava sa teraz aj na ďalšie činnosti, ako už spomínanú analýzu stavu siete, meranie koncentrácie soli v moriach v blízkosti odsoľovacích staníc (to u nás asi veľmi nevyužijeme), ale napr. zameranie na bezpečnosť prevádzkovania železničných ťahov už áno.
Viac o satelitných technológiách nájdete na www.unikyvody.cz

 

Odborník na satelitné technológie:

Ing. Ladislav Veselý

0905 587 965

vesely@radeton.sk


Ďalšie príspevky

Minulý týden na AMPERu a na Polygonu Radetonu

...udialo sa v Brne... Minulý týden byl pro nás v Radetonu opravdu nezapomenutelný 🌟. Na veletrhu Amper jsme představili revoluční brýle VGIS a zájem o ně byl ohromující. Chvílemi se před naším stánkem...

Anna Rožňovcová | 26. 3. 2024

Smart memo - Inovácia v tlakových skúškach kanalizácií

Neoddeliteľnou súčasťou pri stavbe kanalizácie je tlaková skúška potrubia. Smart memo je digitálny tlakomer od nemeckej spoločnosti Esders, ktorý vás tlakovou skúškou kanalizácií prevedie presne podľa normy STN...

Filip Ondráček | 21. 2. 2024