Privádzače (produktovody) POD KONTROLOU 4x inak

Mgr. Marián Zelenický|15. 10. 2020

Skúste sa niekedy zamyslieť, ktorý z nasledujúcich spôsobov by bol pre vás zaujímavý a chceli by ste ho vyskúšať priamo u vás.

1. MERANIE PRIETOKU

Chcete vedieť, či sú na potrubí straty? Stačí vstup a výstup osadiť zásuvným tyčovým prietokomerom s 2 % presnosťou a hneď vďaka diaľkovému prenosu uvidíte, aká je bilancia. Výhodou tohto riešenia je použiteľnosť až do DN2000, privádzač sa nemusí odstavovať a celková cena je nižšia ako práca pri osadení jedného konvenčného vodomeru.

2. DIAĽKOVÉ MERANIE STRÁT

Chcete privádzač sledovať predovšetkým kvôli odhaľovaniu únikov a meranie prietokov je len nástrojom, ako zistiť, že niečo niekde tečie? Máme ešte efektívnejšie riešenie - telemetrický systém, ktorý priamo zaznamená presné miesto úniku - Enigma 3m HyQ.

3. KATODICKÁ OCHRANA

Vieme presne zmerať miesta s porušenou izoláciou aj určiť, aké veľké sú tieto poruchy. V týchto miestach dochádza k zoslabovaniu stien potrubia. Zariadenie PCM je lokalizačný systém, ktorý zmeria úbytky prúdu katodickej ochrany a zhodnotí jej účinnosť.

4. SATELITNÁ SNÍMKA

Pri veľmi dlhých privádzačoch je zaujímavou alternatívou na permanentný monitoring program pravidelného snímkovania celej oblasti z vesmíru - snímky odhalia miesta s vysokou saturáciou pitnej vody v pôde. Pomocou tejto technológie sa vo svete podarilo odhaliť už rad veľkých únikov, ktoré takto tiekli aj desiatky rokov.

Nie ste si istí? Radi by ste sa dozvedeli viac? Radi sa o tom s vami porozprávame - a poradíme. Na vaše zvedavé otázky sa teší Majo (zelenicky@radeton.sk, 0918 374 498).


Ďalšie príspevky

Minulý týden na AMPERu a na Polygonu Radetonu

...udialo sa v Brne... Minulý týden byl pro nás v Radetonu opravdu nezapomenutelný 🌟. Na veletrhu Amper jsme představili revoluční brýle VGIS a zájem o ně byl ohromující. Chvílemi se před naším stánkem...

Anna Rožňovcová | 26. 3. 2024

Smart memo - Inovácia v tlakových skúškach kanalizácií

Neoddeliteľnou súčasťou pri stavbe kanalizácie je tlaková skúška potrubia. Smart memo je digitálny tlakomer od nemeckej spoločnosti Esders, ktorý vás tlakovou skúškou kanalizácií prevedie presne podľa normy STN...

Filip Ondráček | 21. 2. 2024