Vesmírne technológie v odbore vodárenstva

Ing. Ladislav Veselý|23. 9. 2020

V súčasnosti existujú dva smery, ktoré sú reprezentované dvoma svetovými spoločnosťami.

1. UTILIS (IZRAEL/USA)

Jedná sa o aktívny satelitný systém, ktorý vie pomocou mikrovlnného lúča vyhľadávať zdroje vody pod povrchom až do hĺbky 3 m. Bol navrhnutý na použitie vo veľkých aglomeráciách a vie preniknúť aj cez betón. Skúma špecifické elektrochemické zmeny, ktoré vznikajú pri kontakte pitnej vody s pôdou.

Výstupom je určenie miest, ktoré boli z vesmíru identifikované ako podozrivé z výskytu pitnej vody pod povrchom. Preverením týchto miest sa násobne zvyšuje efektivita pátracích tímov a prevencia, pretože pozornosť je zameraná priamo na miesta s výskytom únikov, na rozdiel od "chodenia naslepo".

2. REZATEC (VEĽKÁ BRITÁNIA)

Táto spoločnosť používa na analýzu siete umelú inteligenciu, ktorá má schopnosť sa učiť. Princípom je načerpanie obrovského množstva informácií o sieti (vek, materiál, podložie, tlakové pomery atď.), o počasí, historických udalostiach a incidentoch na potrubí a tiež o povrchových satelitných snímkach s vysokým rozlíšením. Systém sa potom učí rozpoznávať príčiny vzniku únikov na základe celého radu indikátorov. V spojení s analýzou dopadov potenciálnych havárií (zásobovanie kritických odberateľov ako nemocnice, zatopenie podzemných objektov, obmedzenie dopravných tepien atď.) je výsledkom celý rad nových a nevšedných pohľadov na sieť, heat mapy, zobrazujúce tie časti infraštruktúry, kde je najvyššia pravdepodobnosť výskytu únikov v blízkej budúcnosti, vytipovanie 1, 2, 3... x % najhoršieho potrubia. Určuje, na ktoré miesta zamerať pozornosť pri obnove siete, jej údržbe, pri zvýšení prietokov v jednotlivých oblastiach a na tvorbu plánu cieleného dohľadávania nových únikov.

ZÁSADNÉ PRÍNOSY OBOCH SYSTÉMOV SÚ NÁSLEDUJÍCE:


1. Vytvorenie plánu obnovy vodohospodárskej infraštruktúry.

2. Vytvorenie plánu cieleného dohľadávania = mnohonásobné zvýšenie efektivity pátračských tímov.

3. Odhalenie problematických miest, ktoré doteraz unikali pozornosti kvôli prevádzkovej slepote.

4. Konsekvenčná analýza siete - stanovenie kritických úsekov.

5. Optimalizácia plánu údržby siete - zníženie rizík a dopadov plynúcich z budúcich havárií.

6. Vytipovanie oblasti na permanentný akustický monitoring siete > okamžitá a presná detekcia nových únikov.

Radi by ste to vyskúšali? Chcete sa dozvedieť viac? Neváhajte nás kontaktovať a dohodnúť sa na satelitnej analýze vašej siete.

Ing. Ladislav Veselý, 0905 587 965, vesely@radeton.sk


Ďalšie príspevky

Ako jednoducho na indukcie

Natočili sme pre vás peknú ukážku merania veľkosti prúdu. Väčšinou možno veľmi rýchlo rozlíšiť indukované signály od originálu, ak máme signál do vedenia správne privedený.

Bc. Peter Maňko | 30. 10. 2020

Zostavujeme kamerové vozidlá na inšpekcie kanalizácií

Bezpečne - rýchlo - čisto - komfortne - luxusne

Lukáš Zelenický | 19. 10. 2020