Vesmírne technológie v odbore vodárenstva

Ing. Ladislav Veselý|23. 9. 2020

V súčasnosti existujú dva smery, ktoré sú reprezentované dvoma svetovými spoločnosťami.

1. UTILIS (IZRAEL/USA)

Jedná sa o aktívny satelitný systém, ktorý vie pomocou mikrovlnného lúča vyhľadávať zdroje vody pod povrchom až do hĺbky 3 m. Bol navrhnutý na použitie vo veľkých aglomeráciách a vie preniknúť aj cez betón. Skúma špecifické elektrochemické zmeny, ktoré vznikajú pri kontakte pitnej vody s pôdou.

Výstupom je určenie miest, ktoré boli z vesmíru identifikované ako podozrivé z výskytu pitnej vody pod povrchom. Preverením týchto miest sa násobne zvyšuje efektivita pátracích tímov a prevencia, pretože pozornosť je zameraná priamo na miesta s výskytom únikov, na rozdiel od "chodenia naslepo".

2. REZATEC (VEĽKÁ BRITÁNIA)

Táto spoločnosť používa na analýzu siete umelú inteligenciu, ktorá má schopnosť sa učiť. Princípom je načerpanie obrovského množstva informácií o sieti (vek, materiál, podložie, tlakové pomery atď.), o počasí, historických udalostiach a incidentoch na potrubí a tiež o povrchových satelitných snímkach s vysokým rozlíšením. Systém sa potom učí rozpoznávať príčiny vzniku únikov na základe celého radu indikátorov. V spojení s analýzou dopadov potenciálnych havárií (zásobovanie kritických odberateľov ako nemocnice, zatopenie podzemných objektov, obmedzenie dopravných tepien atď.) je výsledkom celý rad nových a nevšedných pohľadov na sieť, heat mapy, zobrazujúce tie časti infraštruktúry, kde je najvyššia pravdepodobnosť výskytu únikov v blízkej budúcnosti, vytipovanie 1, 2, 3... x % najhoršieho potrubia. Určuje, na ktoré miesta zamerať pozornosť pri obnove siete, jej údržbe, pri zvýšení prietokov v jednotlivých oblastiach a na tvorbu plánu cieleného dohľadávania nových únikov.

ZÁSADNÉ PRÍNOSY OBOCH SYSTÉMOV SÚ NÁSLEDUJÍCE:


1. Vytvorenie plánu obnovy vodohospodárskej infraštruktúry.

2. Vytvorenie plánu cieleného dohľadávania = mnohonásobné zvýšenie efektivity pátračských tímov.

3. Odhalenie problematických miest, ktoré doteraz unikali pozornosti kvôli prevádzkovej slepote.

4. Konsekvenčná analýza siete - stanovenie kritických úsekov.

5. Optimalizácia plánu údržby siete - zníženie rizík a dopadov plynúcich z budúcich havárií.

6. Vytipovanie oblasti na permanentný akustický monitoring siete > okamžitá a presná detekcia nových únikov.

 

Portál vakinfo.cz uverejnil článok o použití satelitných technológií v ČR:

PVK a VaK Zlín v boji so stratami vody v sieti nasadili kozmickú technológiu- ČÍTAJTE TU.

 

Radi by ste to vyskúšali? Chcete sa dozvedieť viac? Neváhajte nás kontaktovať a dohodnúť sa na satelitnej analýze vašej siete.

Ing. Ladislav Veselý, 0905 587 965, vesely@radeton.sk


Ďalšie príspevky

Akustický lokátor plastových plynovodných potrubí GAS TRACKER 2

Konečne "poriadny macher" na plastové potrubia. Dosah až 300 m. Presnosť v rámci cm. Čoskoro i pre vodárov!

Ing. Peter Maňko | 19. 5. 2021

Reflektometer CS90

"Impulzák" strednej triedy s 1ns šírkou impulzu a českým menu. Ďalší prírastok do nášho portfólia "impulzákov" na vyhľadávanie porúch na kábloch, ktorý vyplnil medzeru v našej ponuke medzi základnými a...

Ing. Peter Maňko | 13. 5. 2021