Ako Radeton zvyšuje úroveň kontrol plynových rozvodov

Jakub Ulbrich|1. 12. 2017

Nič nevyrábame, ani nevyvíjame. Našou úlohou je hľadať vo svete novú, modernú a funkčnú techniku na správu inžinierskych sietí, sprístupniť ju slovenským firmám či živnostníkom a pomôcť im tak s každodennou prácou.

Na prvý pohľad sa to zdá byť vcelku nenáročná úloha, v skutočnosti ide však o veľmi záväzný počin, ktorý zahŕňa obrovské množstvo procesov od testovania a hodnotenia novej technológie, cez prípravy potrebných dokumentov k prístrojom, prezentácie týchto noviniek v odbore, ukážky nových prístrojov v teréne, školenia pracovníkov, udržiavanie ich informovanosti, nepretržitú technickú podporu, servisné zázemie, až po celkový doživotný dohľad nad prístrojom, užívateľom, investorom a ich spokojnosťou.

Týmto štýlom sme v roku 1991 priniesli do Českej a neskôr do  Slovenskej republiky revolučné lokátory káblov a potrubí od britskej firmy Radiodetection. Tento výrobca kompletne prepracoval do tej doby zažitý tvar lokalizačných prístrojov a z neforemných krabičkových rádiolokátorov s popruhom na krk a paličkou s mechanicky nakrúcanou cievkou vytvoril moderný lokátor padnúci do jednej ruky, ktorý sa ovládal jediným prstom. Nový tvar sa neskôr stal štandardom aj u lokátorov iných výrobcov a dnes lokátory sietí nepozná nikto inak než ako "hokejky do ruky“. Lokátory Radiodetection sa v Slovenskej republike hojne rozšírili a ak sa dnes rozhliadnete po okolí, uvidíte tento modrý lokátor na každom rohu.

Radeton do svojho portfólia ďalej pridával nové technológie a o niečo neskôr sa pustil aj do vodárenského odvetvia, keď objavil zásadný prístroj na rapídne znižovanie strát vody z potrubia pomocou dovtedy neznámej metódy. Multikorelátor Enigma britskej značky Primayer v sebe totiž združoval rozsah a výkon až 36 klasických korelátorov, ktoré sa do tej doby na vyhľadávanie únikov vody používali. Dnes Enigma pomáha znižovať straty vody skoro v každej vodárni v Slovenskej republike a je stále najvýkonnejším korelačným systémom na trhu.

Radeton sa naďalej venoval technike pre odvetvie energetiky a odbor vodovodov a kanalizácií a neskôr pokračoval ešte ďalej. To už sa však dostávame k jadru veci, pretože v roku 2008 Radeton otvára tiež plynárenský odbor s technikou nemeckého výrobcu Esders, ktorý sa špecializuje na vývoj a výrobu profesionálnych prístrojov na vyhľadávanie únikov plynu a meranie tesnosti plynových rozvodov. Prístroje tejto značky sú vo svete obľúbené predovšetkým pre svoju kvalitu, šikovné funkcie a vychytávky a Radeton cíti šancu zmeniť prístup tiež slovenských revíznych technikov a servisných firiem v plynárenstve, ktorí pri kúpe vhodného vybavenia stále často šetria na nesprávnych miestach. Ide o našu bezpečnosť, a tú chce Radeton podporiť sprístupnením profesionálnych prístrojov pracovníkom všetkých plynárenských odborov. Poďme si teda predstaviť firmu Esders a jej prístroje, ktorými obohacuje plynárenský svet.

Dipl. Ing. Bernd Esders založil firmu v roku 1989 na severozápade Nemecka v meste Haselünne a pomenoval ju jednoducho Esders GmbH. Dnes sa jedná o supermoderný skvele vybavený firemný areál s výrobnými halami, servisným zázemím, kanceláriami, školiacim strediskom, ale aj firemným psom a ohradou, kde sa pasú kozy a srnky.

Veľmi starostlivo sa tu vyrábajú prístroje na detekciu únikov plynu a tlakové skúšky potrubí. Každý prístroj sa musí odlíšiť od štandardu a musí ponúknuť nejakú vychytávku navyše. Výrobca počíta s tým, že jeho produkty čaká dlhá a nekompromisná služba často v ťažkom teréne, a tak na tieto situácie techniku pripravuje. Detektory plynu sú napríklad vybavené hliníkovým telom a sú konštruované aj na pád z 1 metra na betón. Digitálne tlakomery na tlakové skúšky potrubí sú osadené do robustných kufrov, ktoré zvládnu poľné blatisté podmienky alebo aj plavbu v rieke.

Starostlivosť, kvalita, robustnosť, spoľahlivosť, profesionalita - hoci to znie ako klišé, či chcete alebo nie, to sú hlavné ingrediencie do prístrojov značky Esders, z ktorých si ďalej predstavíme tie kľúčové pre revíznych technikov plynových rozvodov, inštalatérske firmy a ďalšie plynárenské odbory.

LeckOmiO – vyrobený na revízie nízkotlakových plynovodov

LeckOmiO pochádza z trojičiek. Brat VibraGAS je detektorom plynu a brat DruckTest 2000 je digitálnym tlakomerom. LeckOmiO však dostal do vienka oboje, a tak sa zo všetkých troch bratov stal najobľúbenejším u inštalatérov a revíznych technikov odberných plynových zariadení. Prečo? Práve kvôli spojeniu detektora plynu s tlakomerom. Jedným prístrojom je tak technik schopný vykonať tlakovú skúšku tesnosti i pevnosti nízkotlakového plynovodu a nájsť presné miesto úniku plynu. Esders schválne skonštruoval prístroj s plynovou sondou a tlakovými čidlami, lebo veľmi dobre vie, že tieto funkcie revíznemu technikovi v teréne najviac pomôžu.

Prístroj reaguje na plyn už od 1 ppm, meranú hodnotu zobrazuje číselne na podsvietenom displeji a na pozadí ju vo vopred zadanom časovom intervale ukladá do pamäte. Rozsah merania končí na hodnote 1 % OBJ. (10 000 ppm), čo na kontrolu netesností na potrubí bohato stačí. Detektor je veľmi citlivý, a tak sa revízny technik nepodrobuje trápnym situáciám, kedy nie je schopný prístrojom potvrdiť miesta únikov, ktoré pred malou chvíľkou našiel kolega plynár s o niekoľko tried drahším detektorom. Zaujímavou vychytávkou je vibračný alarm. Ak nechce revízny technik zbytočne plašiť obyvateľov domu, stačí vypnúť zvukový a svetelný alarm prístroja. Ak detektor ucíti plyn, jednoducho v ruke vibruje. Intenzita vibrácií sa zvyšuje s veľkosťou nameranej koncentrácie, a tak má technik prehľad aj o nebezpečnosti úniku.

Na vykonávanie tlakových skúšok sa k detektoru dodáva ručná pumpa, ktorá rozvod potrubia natlakuje, a krížená hadica určená na priame spojenie prístroja, pumpy i potrubia. Práve na potrubie možno hadicu pripojiť pomocou jednej z dvoch dodaných redukciou, či už plynomerové 5/4", ktorá pasuje do prevlečenej matice po plynomery, alebo redukcia s polcoulovým závitom, ak je plynomer na svojom mieste a revízny technik sa potrebuje pripojiť z miesta napojenia plynových spotrebičov (napr. sporáka). K dispozícii je však veľké množstvo závitových redukcií alebo gumových kónických špuntov na pripojenie do potrubia. Všetko je možné k prístroju postupne dokúpiť.

Pripojenie prístroja cez kríženú hadicu umožní naraz tlakovať potrubie aj sledovať aktuálnu hodnotu tlaku, nie je potrebné nič prepájať. Všetko príslušenstvo disponuje nemeckými rýchlospojkami, všetko do seba presne a rýchlo zacvakne a revízny technik sa nemusí báť, že jeho napojenie by bolo netesné.

Pretože rozsah vstavaného tlakomeru končí až na hranicu 200 kPa (2 bar), dokáže prístroj vykonať okrem skúšky tesnosti tiež skúšku pevnosti domového nízkotlakového plynovodu. A dokáže nielen tlakové skúšky potrubia, v prístroji je zabudovaný program aj na tlakové skúšky plynových regulátorov.

Orientácia v ovládaní prístroja je jednoduchá, menu a všetky informácie sú kompletne v slovenčine, a tak techník vždy vie, čo spúšťa a čo od neho prístroj chce. LeckOmiO dokáže počas tlakových skúšok sám spočítať pokles tlaku v potrubí, odpočítavať čas pre upokojenie na sieti i čas pre meranie, zobraziť prehľadný report z meraní, uložiť časový záznam celej tlakovej skúšky do pamäte prístroja alebo poslať namerané dáta do počítača a vytlačiť tak profesionálny protokol na A4.

Týmito funkciami a šikovným príslušenstvom prístroj šetrí veľa času práve revíznemu technikovi, ktorý sa môže počas merania venovať inej práci a tým teda zákazku vykonať aj niekoľkonásobne rýchlejšie. Je veľmi lákavé mať jeden prístroj, ktorý zastane celú prácu, a tak revízne technici a inštalatéri hojne nahrádzajú svoje hobby detektory a sklenené účka týmto profesionálnym revíznym prístrojom. Bezproblémová a bezporuchová prevádzka prístroja je v tomto odbore obrovskou výhodou, pretože ako vieme, technik potrebuje sústrediť svoj čas hlavne na prácu a organizáciu zákaziek, nie na hľadanie príčin rôznych závad prístroja a vymýšľanie výhovoriek pre svojich zákazníkov, prečo dnes nemôže prísť na dohodnutú zákazku. 

GasTest delta – partner revízneho technika odberných plynových zariadení

GasTest delta, ako každý správny partner, vykoná revíznemu technikovi všetko, čo mu na očiach vidí. Ten sa potom nemusí obzerať inde po iných prístrojoch, pretože všetku prácu, ktorá je pri revíziách potrebná, Delta3 zastane. Určite namietate, že už vyššie opísaný detektor LeckOmiO je snáď dostačujúci prístroj na revízie. Áno je. GasTest delta však navyše ponúkne ešte pár funkcií.

                

Rovnako ako LeckOmiO dokáže detegovať plyn až do koncentrácie 1 % OBJ., má tlakomer na vykonanie tlakových skúšok tesnosti a pevnosti nízkotlakových plynovodov alebo plynových regulátorov, komunikuje s počítačom, tlačiarňou do terénu atď. Avšak navyše má vstavaný plynový prietokomer, vďaka ktorému dokáže fungovať ako veľmi citlivý a presný plynomer. Na čo je to dobré? Na priame meranie prevádzkyschopnosti potrubia. Aby sme mohli klasifikovať nebezpečnosť úniku plynu z potrubia podľa TPG 704 01, musíme poznať veľkosť úniku v litroch za hodinu. Tú možno samozrejme dopočítať po tlakovej skúške, ak poznáme objem potrubia a pokles tlaku za určitý čas. Jednoduchšie a oveľa presnejšie je však zmerať veľkosť úniku priamo. Predstavte si, že sú všetky plynové spotrebiče v dome zatvorené a neodoberajú plyn. Ak je plynové potrubie tesné, čísla na plynomere sa ani nepohnú. Ak by však tesné nebolo, unikajúci plyn by roztočil plynomer a na ňom by bolo možné vysledovať veľkosť úniku priamo v litroch za hodinu. Prakticky to takto samozrejme nefunguje, pretože plynomery bežne reagujú až na vyššie prietoky napr. od 40 litrov za hodinu. My však na správnu klasifikáciu potrebujeme merať oveľa menšie prietoky a tu sa do hry dostáva práve GasTest delta3.

Predchádzajúcu verziu prístroja GasTest delta z roku 2006 bolo naozaj možné osadiť priamo miesto plynomeru, prístroj mal vstupnú aj výstupnú prípojku ako plynomer. Nová verzia však demontáž plynomeru nevyžaduje, osadenie aj použitie je omnoho jednoduchšie. Prístroj stačí pripojiť do akéhokoľvek miesta plynovodu od hlavného uzáveru ďalej (pokojne na koniec potrubia miesto kotla či sporáku) a stlačiť ŠTART. Prístroj sa o celé meranie postará sám.

GasTest delta3si najprv nasaje plyn z potrubia do vstavaného mechu, potom požiada obsluhu o uzatvorenie hlavného uzáveru plynu a začne meranie. V prvej fáze odčerpá časť obsahu mechu do plynovodu, aby dosiahol prevádzkový tlak v potrubí. V ďalšej fáze sleduje, čo sa v plynovode deje. Ak je potrubie tesné, samo udržuje prevádzkový tlak a prístroj tak nemusí do potrubia dočerpáva ďalší plyn z mechu, aby dorovnával tlakové poklesy. Prietok z mechu cez prístroj je teda nulový a potrubie tak možno vyhodnotiť ako úplne tesné. Ak je však potrubie defektné, prístroj neustále čerpá plyn z mechu do potrubia, aby v ňom prevádzkový tlak udržal. Množstvo dočerpávaného plynu prístroj veľmi presne meria, a tak je možné na displeji priamo odpočítať veľkosť úniku v litroch za hodinu s presnosťou na dve desatinné miesta.

Nie je to geniálne? Súhlasíme, geniálne je, aké je to jednoduché. A najkrajšie na tom všetkom je, že celé meranie prebieha pod plynom, takže nedochádza k zavzdušneniu potrubia. Odpadá tak proces odvzdušňovania plynovodov, kedy je nutné odpojiť všetky spotrebiče a uvoľniť koncové vetvy.

GasTest delta3 je úplná novinka. Než sa dostane k slovenským používateľom, čaká ju ešte kompletný preklad všetkých textov na displeji, aby sme jej tu rozumeli. Povráva sa tiež, že vie vykonať tlakový test regulátora plynu plne automaticky, avšak prakticky túto funkciu v Radetone ešte netestovali. Tak uvidíme.

Čo sa ale určite vie, tak k prístroju je možné pripojiť ešte externý tlakový senzor s rozsahom do 2,5 MPa, čo otvára dvere ku skúškam stredotlakových plynovodov a väčších regulátorov plynu. Je snáď ešte niečo, čo je pre revízie plynovodov potrebné? ...Možno zemný detektor únikov plynu na revízie plynových prípojok alebo priemyselných plynovodov uložených v zemi. To už by ale bolo na jeden prístroj veľa, a tak je tu detektor plynu SIGI EX.

SIGI EX - ručný detektor plynu na kontrolu nadzemných, ale aj podzemných plynovodov

Detektor plynu SIGI EX je ručný prístroj určený už do náročnejších aplikácií. Dobre si poradí pri vyhľadávaní miesta únikov na domových či priemyselných plynových rozvodoch, pri strážení osôb v potenciálne nebezpečnom prostredí, pri zaplynovaní čiže odvzdušňovaní potrubia, ale tiež pri kontrolách tesnosti plynovodov uložených v zemi. SIGI EX je malý zázrak, pretože nie je rozhodne zvykom, aby tak malý prístroj vyhľadával práve úniky plynu z podzemných plynovodov. Za všetko môže silné nasávacie čerpadlo so sacím výkonom 25 litrov za hodinu, ktoré dokáže nasávať aj skrz tyč s krokovou sondou a privádzať tak do prístroja reálnu koncentráciu držiacu sa nad plynovodom na úrovni zemského povrchu.

Princíp detekcie únikov plynu s krokovú sondou je potom veľmi jednoduchý. Zemný plyn je ľahší ako vzduch, preto stúpa nahor a to aj samozrejme pod zemou až sa dostane na úroveň terénu, nad ktorým sa už potom začne viac rozptyľovať a riediť. Prístroj prakticky vykonáva kontrolu na zemskom povrchu a hľadá sebemenšie koncentrácie, ktoré z podzemného plynovodu unikli. Ideálnym povrchom na takúto detekciu je trávnatý porast, hlina alebo iný pórovitý povrch, skrz ktorý sa plyn jednoducho "pretiahne". Plynu však nevadia ani pevnejšie povrchy, ako je kamenná či zámková dlažba, asfalt, betónové dosky a pod. V týchto prípadoch však musí obsluha prístroja vyhľadávať škáry a praskliny v materiáloch a merať koncentrácie práve v týchto miestach. Plyn sa šíri cestou najmenšieho odporu a akékoľvek medzery a medzierky v pevnom povrchu sú preň otvorené dvere. Voda a vlhkosť póry v pôde upcháva a zhoršuje podmienky na šírenie plynu. Platí teda, že čím suchšie zemské podložie je, tým ľahšie je plyn na povrchu detegovať.

Pracovný postup detekcie spočíva v prikladaní krokovej sondy na zemský povrch a meraní koncentrácie plynu v takom mieste. Je potrebné si trasu plynovodu rozdeliť na rovnako dlhé úseky po niekoľkých metroch a vykonávať meranie v každom úseku. Ak sa nájde hoci sebemenší únik, je nutné miesto premerať podrobnejšie a hľadať bod s najvyššou koncentráciou plynu. Aj keď to tak nemusí byť vždy, väčšinou platí, že defekt potrubia sa nachádza priamo pod najvyššou nameranou koncentráciou.

 

Koncentráciu plynu SIGI EX zobrazuje na podsvietenom displeji. Vďaka silnému čerpadlu má veľmi rýchlu odozvu. Reaguje na koncentrácie plynu už od 1 ppm a meria v plnom rozsahu až do 100 % OBJ. Všetky merania ukladá do pamäte a to v podobe časového zázname koncentrácie plynu vo vopred nastavenom sekundovom intervale. Komunikácia s PC je u tohto typu samozrejmosťou. Softvér potom ponúka archiváciu dát alebo tlač profesionálnych protokolov s nameranými hodnotami a grafickými priebehmi koncentrácií.

Všeobecne je problematika hľadania únikov zemného plynu z podzemných plynovodov omnoho rozsiahlejšia a na tieto účely sú konštruované sofistikovanejšie prístroje. Avšak ručný detektor plynu SIGI EX absolútne postačuje potrebám revízneho technika, ktorý chce kontrolovať tesnosť plynových prípojok alebo vykonávať inšpekcie v zemi uložených plynovodov vo firemných areáloch.

A akú že vychytávku ponúka detektor plynu SIGI EX? Veľkým pomocníkom je prídavná trojuholníková sonda so širším záberom, ktorú je možné namontovať na dlhú tyč miesto krokovej sondy. Tvar sondy pripomína trojuholník bez jednej strany. V prepone trojuholníkovej sondy sú vyvŕtané otvory na nasávanie. Pomocou tejto sondy možno potom veľmi jednoducho vykonávať kontroly vysoko položených plynovodov bez nutnosti stavania lešenia a šplhania po rebríku. Pri kontrolách firemných areálov a hál to potom znamená obrovskú časovú úsporu a zvýšenie bezpečnosti práce.

 

Je dobré si uvedomiť, že SIGI EX patrí do sorty malých ručných detektorov plynu a tomuto zaradeniu tiež zodpovedá oveľa nižšia obstarávacia cena v porovnaní s nákladmi na obstaranie sofistikovaných systémov určených priamo na vyhľadávanie únikov z podzemných plynovodov. Tým sa prístroj stáva dostupnejším práve pre revíznych technikov, ktorí potrebujú kontrolovať tiež plynovej prípojky.

Nie je to všetko

Toto sú základné systémy na kontroly plynových rozvodov. Ale z portfólia plynárenskej meracej techniky nemeckého výrobcu Esders to rozhodne nie je všetko. Pod touto špičkou ľadovca je ďalej schovaný napríklad multifunkčný detektor všetkých typov únikov plynu Goliath, laserový detektor plynu ELLI, ktorý dokáže detegovať plyn na vzdialenosť až 50 metrov, kamerový systém GasCam na zobrazenie metánových mrakov, systémy na tlakové skúšky nízko-stredo-vysokotlakových plynovodov atď., ale o tom zase v nejakom ďalšom príspevku.

Čo je však ešte potrebné spomenúť, tak je filozofia firmy Radeton a ich snaha zákazníkom minimalizovať riziko nesprávneho rozhodnutia pri obstaraní vhodného prístroja. Firma Radeton udržiava na svojom sklade predvádzacie prístroje, ktoré sú pripravené na testovanie v teréne. Radeton si je vedomý, že záujemca o meraciu techniku si chce byť čo najviac istý svojou investíciou, preto je vždy ochotný techniku predviesť, obsluhu zaškoliť a zanechať záujemcovi prístroj na určitú dobu na nezáväzné vyskúšanie. Prístroj tak sám prejaví, či je schopný zákazníkovi pomôcť presne tak, ako si on predstavuje.

Radeton má v rukávu ešte jednu špecialitu. Moderné technológie k firme Radeton jednoducho patria, a tak im neunikol ani najväčší technologický výkvet poslednej doby - elektromobil Tesla. A nenechávajú si ho pre seba. Všetkých 700 koní slúži na potešenie priateľov a zákazníkov tejto firmy. Tí sa môžu s Teslou povoziť na výstavách, konferenciách, školeniach či seminároch, ktorých sa Radeton zúčastní alebo ich usporadúva.

A čo takto Teslu rovno na celý víkend? Aj to sa u Radetonu dá. Každý, kto si u tejto firmy v roku 2018 objedná nejaký prístroj, spadá do osudia, z ktorého sa každý kvartál žrebuje jeden šťastlivec. A to je len jedna z ciest, ako Teslu na víkend mať. Všetky možnosti sú popísané na stránkach www.teslanavikend.cz.

Ak teda uvažujete o rozšírení alebo výmene vášho vybavenia, vyskúšajte techniku značky Esders. Okrem perfektného prístrojana svoju prácu môžete získať aj nezabudnuteľný zážitok. Kontaktné údaje a ďalšie informácie o firme Radeton, distribútorovi prístrojov značky Esders pre Slovensko a Českú republiku, nájdete na www.radeton.sk.


Ďalšie príspevky

Pôdne mikrofóny spoločnosti Gutermann

Švajčiarska firma Gutermann bola založená v roku 1948 pod názvom S. Gutermann Elektronische Apparate v Zürichu ako prvý švajčiarsky výrobca detektorov netesností, lokátorov potrubia a ventilov. Od 80. rokov minulého...

Ing. Ladislav Veselý | 17. 5. 2024

MTA PIPE-INSPECTOR®

Pokročilý monitoring stavu potrubia vrátane lokalizácie netesností. Rakúsky technologický guru, spoločnosť MTA, prináša na trh ďalšiu vychytávku. V podstate ide o plávajúce laboratórium poháňané batériou,...

Pepa Pospíšil | 9. 5. 2024