Kanalizačná kamera, ktorú nikto nepotreboval

Lukáš Zelenický|4. 2. 2020

To, že dopyt vždy nerobí ponuku, dokazuje projekt QuickView americkej spoločnosti Envirosight. QuickView je šachtová náhľadová kamera na teleskopickej tyči, ktorá prezrie stav kanalizácie z jedného bodu - zo šachty. Takúto kameru nikto nepotreboval.

Avšak keď sa Envirosight pustil do vývoja a zakončil ho finálnym výrobkom, rozpútal obrovský dopyt. Až keď bola kamera QuickView vyrobená, zistilo sa, ako moc a v ako rozsiahlom množstve aplikácií môže správcom kanalizácií a servisným firmám pomáhať.

NÁHĽAD DO KANALIZAČNÉHO POTRUBIA DO 3 MINÚT OD PRÍCHODU K ŠACHTE

V kanalizácii sa objavilo veľké množstvo tukov a je potrebné nájsť vinníka. Ide o rozlohu 70 000 m², kde je 13 šácht. Je potrebné postupovať od jednej šachty k druhej, pozorovať stav tukov v kanalizácii a smerovať k vinníkovi.

Rovnakú časovú i fyzickú úsporu možno pocítiť pri overení prepadnutej kanalizácie, meraní výšky hladiny, hľadaní cudzieho telesa, náhľadu na stav potrubia, kontroly znečistenia, ale tiež pri

• kontrole stavu kanalizácie na rozhodnutie čistiť/nečistiť,
• kontrole stavu kanalizácie po čistení,
• pri priamom zobrazení čistiaceho alebo frézovacieho procesu (smerom z náprotivnej šachty).

NEVYSIELAJTE DO TERÉNU KAMEROVÉ VOZIDLO KVÔLI KAŽDEJ BANALITE

QuickView nemá ambície stať sa náhradou za tlačnú či robotickú kameru. Avšak kedykoľvek sa chystáte použiť tieto technológie na rýchly náhľad do potrubia, budete sa zbytočne namáhať. Je po všetkých stránkach efektívnejšie využiť šachtovú náhľadovú kameru QuickView.

STÁLE JU NEPOTREBUJETE? POŽIADAJTE SI O JEJ PREDVEDENIE U VÁS V TERÉNE.

Lukáš Zelenický, 0917 143 798, lukas.zelenicky@radeton.sk

 


Ďalšie príspevky

Nasprejujte si nové potrubie do starého

Hľadáme po svete nové technológie, ktoré by vám uľahčili život s inžinierskymi sieťami. Táto veta znie z Radetonu celkom často. Že to nie je prázdna fráza dokazuje náš posledný úlovok, na ktorý sme sa boli...

Mgr. Marián Zelenický | 15. 2. 2021

Pri strate signálu pomôže režim Maxima

Ak pracujeme v režime s navigačnými šípkami a stratí sa nám signál, je vždy jeho následné dohľadávanie efektívnejšie na režim Maxima. Ten totiž bez signálu neruší zvukom, ani šípkami, ktoré bez signálu...

Bc. Peter Maňko | 8. 2. 2021