Veľtrh IFAT 2022

Popredný svetový veľtrh vody, kanalizácie, odpadového hospodárstva a recyklácie.

Poďte s nami do Mníchova na veľtrh IFAT 2022. Popularita tohto podujatia ako platformy pre prezentácie a inovácie každým rokom rastie a naberá na význame. Spoločnosti z odvetví vodohospodárstva, odpadových vôd, rovnako aj recyklácie a komunálnej technológie tu prezentujú svoje priekopnícke a hodnotné riešenia, ktoré umožnia, aby boli dostupné zdroje používané zodpovedne. Neustály rast počtu návštevníkov a celkový rast medzinárodného záujmu podčiarkujú obrovský význam tohto veľtrhu.

Na veľtrhu máte okrem iného možnosť pozrieť si novinky našich firemných partnerov - spoločností iPEK a ESDERS.

Posledný ročník veľtrhu IFAT sa konal v roku 2018 a prezentovalo sa na ňom viac ako 3 300 vystavovateľov z 58 krajín na ploche 260.000 m2 a celkovo sa ho zúčastnilo viac ako 142 000 návštevníkov z viac ako 162 krajín sveta. Nechýbali sme tam ani my s našou výpravou :).

   

Dôležité upozornenia

- Záväznú rezerváciu vykonajte výhradne cez tento formulár na našej webovej stránke, uzávierka prihlášok bude 13.04.2022.
Cena zájazdu na veľtrh sa účtuje s 0 % DPH.
- Forma úhrady bude prevodom na náš účet na základe faktúry, ktorú vystavíme až po skončení.

V CENE JE ZAHRNUTÉ:
• Obojsmerná doprava zo SR.
• Ubytovanie na dve noci v 2-lôžkových izbách.
• Plná penzia.
• Vstupenky na 2 dni veľtrhu.

STORNO PODMIENKY:
- Ak zrušíte vašu prihlášku po dátume 13.04.2022, budeme vám účtovať 50 % z celkovej sumy zájazdu na veľtrh.
- Ak zrušíte vašu prihlášku po dátume 19.04.2022 alebo ak sa bez predchádzajúceho zrušenia prihlášky na zájazde vôbec nezúčastníte, budeme vám účtovať 100 % z celkovej sumy zájazdu na veľtrh.
- Registráciou na IFAT zákazník potvrdzuje, že sú mu hore uvedené storno podmienky známe, súhlasí s nimi a prijíma ich v plnom rozsahu.

Akékoľvek otázky smerujte na letkova@radeton.sk, tel. +421 46 542 4580.