AQUA 2020

23. ročník medzinárodnej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, odpadového hospodárstva a rozvoja miest a obcí.

Výstava sa od roku 2012 koná každé dva roky a je jedinou vodohospodárskou výstavou na Slovensku, ktorá poskytuje priestor pre stretnutie odborníkov z odboru.

V našom stánku vás zoznámime s prístrojmi a technológiami, ktoré sú cennými pomocníkmi v tejto oblasti.


nadchádzajúce výstavy

ČR - AMPER 2021

16. 3. 2021
až 16. 3. 2021

Najväčšia a najprestížnejšia udalosť v odboroch elektro, IT, riadenia a automatizácie v ČR