ČR - AMPER 2021

Najväčšia a najprestížnejšia udalosť v odboroch elektro, IT, riadenia a automatizácie v ČR

Nájdete nás rovnako ako minule v hale V na stánku č. 5.08!


nadchádzajúce výstavy

AQUA 2020

29. 9. 2020
až 1. 10. 2020

23. ročník medzinárodnej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia,...