ČR - AMPER 2021

Najväčšia a najprestížnejšia udalosť v odboroch elektro, IT, riadenia a automatizácie v ČR

Nájdete nás rovnako ako minule v hale V na stánku č. 5.08!