Telemetria

Nastavením sa na produkt si zobrazíte vlastnosti produktov v tabuľke vpravo

566
Xilog ECO
279
Xilog +

Máte záujem o niektorý z prístrojov? Radi vám poradíme:


Juraj Cápa
+42 917143798
capa@radeton.sk


Ing. Ladislav Veselý
+421905587965
vesely@radeton.sk


Mgr. Marián Zelenický
+421918374498
zelenicky@radeton.sk


Ponúkame celú škálu prístrojov s diaľkovým prenosom na dispečing alebo priamo do mobilného telefónu. Ich hlavnou úlohou je ihneď informovať správcu siete o zmenách na sieti, výskyte nových únikov vody, zvýšení/znížení prietoku alebo tlaku, zmene hladiny vodojemu atď. Niektoré systémy dokážu diaľkovo prenášať i šumy, a tým možno identifikovať úniky vody aj na diaľku. Výstupy z týchto systémov je možné integrovať do existujúceho dispečingu, alebo si vytvoriť úplne nový. 


X

Přihlášení do klientské zóny

Pro stažení tohoto souboru musíte být přihlášeníregistrace zapomněli jste heslo?