Multikorelačný systém Enigma

Digitálny korelačný systém na presnú lokalizáciu porúch aj preventívne vyhľadávanie skrytých únikov

 • Preventívny prieskum výskytu poruchy
 • Presnosť určenia miesta poruchy
 • Zaznamenanie poruchy pod hranicou počuteľnosti
 • Možnosť archivácie dát

Prehľad všetkých funkcií

Chcem vedieť cenu Objednať predvedenie

Máte otázku? Opýtajte sa nás

Enigma je unikátny prístroj, ktorý dokáže presne vyhľadať úniky vody vo veľkej oblasti (až 2 km), a to v jedinom kroku. Rovnako tak funguje ako plne digitálny korelátor s oneskoreným záznamom. Filozofiou použitia tohoto prístroja je použitie viacero korelačných senzorov, ktoré sa osádzajú na sieť a korelujú medzi sebou.Vďaka tomuto konceptu je možné jeden únik zamerať z viacerých bodov, a to všetko počas jediného merania. Senzory sa naprogramujú pomocou PC (či notebooku v teréne), potom sa osadia a po skončení merania sa dáta stiahnu späť do PC, kde je možné buď veľmi podrobne analyzovať a presne určiť polohu poruchy, alebo len rýchlo určiť, medzi ktorými senzormi sa úniky nachádzajú, prípadne koľko ich v meranej oblasti vôbec je.

Enigma začína fungovať už od dvoch senzorov, kedy poskytuje jednu koreláciu (ako je tomu u bežných korelátorov), oveľa väčšieho efektu ale používateľ dosiahne, pokiaľ použije kompletnú sadu ôsmych senzorov, kedy Enigma uskutoční až 28 korelácií v priebehu jediného merania. Systém krížovej korelácie dokáže navyše odhaliť zlé zadanie skladby siete, maximálne spresniť miesto poruchy a tým zabrániť suchým výkopom.

Ďalšou nespornou výhodou je možnosť osadenia cez noc kedy Enigma pracuje v ideálnych podmienkach (najväčšie ticho a najvyšší tlak), bez toho aby si vyžadovala obsluhu. Dáta sa následne stiahnu do PC na ďalší deň. Všetky merania sú archivované, čo umožňuje dáta zdielať, spätne analyzovať a meniť parametre potrubia. Tým, že sú všetky zvuky z potrubia nahrané a archivované vo vyššej než CD kvalite v PC, dá sa z jednotlivými meraniami vyložene čarovať. Viac sa dozviete v podrobnom prospekte.

Enigma je ideálnym nástrojom pre vodárenské spoločnosti, ktoré sa rozhodli venovať sa preventívnemu vyhľadávaniu skrytých únikov a ktoré potrebujú vyhľadávať presne úniky aj vo veľmi náročných podmienkach.

 

Technická špecifikácia

Preventívny prieskum výskytu poruchy

Presnosť určenia miesta poruchy

10 cm

Zaznamenanie poruchy pod hranicou počuteľnosti

Možnosť archivácie dát

Možnosť merať v noci bez prítomnosti obsluhy

Plne digitálna technológia

Možnosť použitia na plastových rozvodoch

Vyhodnotenie na PC

Bez nutnosti dobíjať

Možnosť pripojiť hydrofóny

Doporučený počet snímačov

3 - 8

Výhody:

 • Dva prístroje v jedinom kufri
 • Vyhľadania viacerých únikov v priebehu jedného merania
 • Pokrytie rozsiahlej časti siete
 • Krížová korelácia pre úplne presné výsledky
 • Extrémna citlivosť v náročných podmienkach
 • Plne digitálna technológia
 • Nulové prevádzkové náklady
 • Celoživotná archivácia všetkých uskutočnených meraní
 • Možnosť konzultácie jednotlivých meraní cez internet
 • Dva režimy merania, rýchla korelácia alebo meranie cez noc 
 • Prevedenie IP68 

 

Nevýhody: 

 • Vyššie obstarávacie náklady
 • Nutnosť vyhodnotenia na PC alebo notebooku pri práci v teréne
 • Nie je možné korelovať online

V Anglicku o vode

Začiatkom novembra sa na anglickom vidieku v bývalom šlachtickom sídle Goodwood konalo stretnutie distribútorov...

Ladislav Veselý | 21. 12. 2018

Vezieme vám novinky

Raz ročne vyrážame k nášmu dodávateľovi inšpekčných kamerových systémov iPEK na Sales meeting konferenciu....

Jakub Ulbrich | 12. 11. 2018

Prvá „služobka“ v roku 2018

Verím, že aj vy ste sviatkovali v pokoji, s plným bruchom dobrôt a do nového roka ste vstúpili spokojní s tým,...

29. 1. 2018Príslušenstvo

Enigma - hydrofónny systém Kód: PRJXG002

Digitálny korelačný systém Enigma v prevedení s hydrofónnymi senzormi na dosiahnutie maximálnej citlivosti na dlhé vzdialenosti, veľké dimenzie a plastové potrubia.

USB komunikačný kábel Kód: PRJXG204

USB kábel určený ku komunikácii kufru Enigma s PC

Pravouhlý držiak snímača s magnetom Kód: PRJXG501

Zaujal vás tento produkt?

Ing. Ladislav Veselý